Partnerības izveides seminārs kultūras jomā

2013.gada 28.maijs