Apstiprinātie projekti un apguve

Dubultā finansējuma riska izvērtēšana

Lai novērstu dubultās finansēšanas risku, norādām publiski pieejamo informāciju par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada plānošanas perioda programmu ietvaros apstiprinātajiem projektiem:

EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu ieviešanas progress (milj. euro, uz 30.06.2017.)