Aicina piedalīties partnerības meklēšanas pasākumos

09.05.2014

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) aicina pieteikties interesentus dalībai Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu instrumenta programmas „Nacionālā klimata politika”  partnerības meklēšanas pasākumos, kas notiks 2014. gada 27. maijā Jūrmalā. Partnerības meklēšanas pasākumu mērķis ir EEZ donorvalstu (Norvēģija, Islande, Lihtenšteina) projektu partneru piesaistes veicināšana projektu iesniegumu izstrādes laikā.

Pirmais partnerības meklēšanas forums tiek organizēts programmas projektu iesniegumu atklātā konkursa "Ilgtspējīgu ēku, atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju un inovatīvu emisiju samazinošu tehnoloģiju attīstība" ietvaros. Atklātais konkurss ir izsludināts šā gada 8. aprīlī un konkursu organizē Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA). Pasākuma mērķis ir veicināt partnerības projektu sagatavošanu, nodrošinot iespēju satikt potenciālos partnerus no donorvalstīm. Potenciālajiem projektu iesniedzējiem šā gada jūnijā VRAA organizēs informatīvo semināru, kur detalizētāk varēs uzzināt par projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanu un saņemt atbildes uz interesējošiem jautājumiem. Aktuālākā informācija pieejama VRAA mājaslapā.

Otrs partnerības meklēšanas forums, kas notiks vienlaicīgi ar atklātā konkursa forumu, tiek organizēts programmas neliela apjoma grantu shēmas "Kapacitātes celšana pētījumiem un pasākumiem sabiedrības zināšanu uzlabošanai par klimata pārmaiņām un to radītajām sekām" ietvaros. Projektu iesniegumu konkursu plānots izsludināt šā gada maijā vai jūnijā. Aktuālākā informācija pieejama VARAM mājaslapā.

Pasākumos aicināti piedalīties potenciālie projektu iesniegumu iesniedzēji un potenciālie projektu partneri, kas pārstāv valsts pārvaldes un pašvaldību iestādes, zinātniskās un izglītības institūcijas, nevalstiskās organizācijas un uzņēmējus un kas ir ieinteresēti īstenot partnerības projektus ar donorvalstu projektu partneriem. 

Partnerības meklēšanas pasākumu ietvaros dalībnieki varēs prezentēt pārstāvēto institūciju un satikt potenciālos projektu sadarbības partnerus no EEZ finanšu instrumenta donorvalstīm vai Latvijas. Foruma dalībniekiem jāsagatavo īsu (~5 min) prezentāciju par savu pārstāvēto institūciju, tās darbības jomu un vēlamajām sadarbības jomām. Ja ir iepriekš apzināti EEZ donorvalstu partneri, kuri vēlētos pieteikties dalībai forumā, lūdzu iepazīties ar informāciju par partnerības meklēšanas forumu un donorvalsts partnera pieteikšanos forumam angļu valodā VARAM mājaslapā.

Foruma darba valodas ir latviešu un angļu, vienlaicīgi nodrošinot sinhrono tulkošanu. Tā kā vietu skaits ir ierobežots, lūdzam pieteikties ne vairāk kā divus pārstāvjus no vienas institūcijas vienam pasākumam un savlaicīgi reģistrēties forumam līdz 2014. gada 15. maijam plkst. 17:00.

Reģistrēšanās forma partnerības meklēšanas pasākumiem pieejama šeit.

Detalizētāka informācija par pasākumu un darba kārtība tiks nosūtīta reģistrētajiem dalībniekiem līdz 2014.gada 21.maijam.

VARAM ir programmas "Nacionālā klimata politika" apsaimniekotājs. Partnerības meklēšanas pasākumi tiks finansēti no EEZ finanšu instrumenta Divpusējās sadarbības fonda līdzekļiem.