Izsludina atklāto projektu konkursu programmā "Nacionālā klimata politika"

09.04.2014

Valsts reģionālās attīstības aģentūra izsludina Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014. gada perioda programmas "Nacionālā klimata politika" projektu iesniegumu atklātu konkursu "Ilgtspējīgu ēku, atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju un inovatīvu emisiju samazinošu tehnoloģiju attīstība".

Konkursa mērķis ir ieviest un demonstrēt Latvijas Republikā zema oglekļa dioksīda (CO2) risinājumus – energoefektīvas tehnoloģijas un risinājumus ilgtspējīgām ēkām, atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu enerģijas ražošanai un citas jaunās (inovatīvas) tehnoloģijas (tai skaitā tehnoloģiskos procesus) vai produktus (tai skaitā preces un pakalpojumus), kas samazina CO2 emisijas.

Projektus īsteno Latvijas teritorijā un to iesniedzēji ir Latvijas tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestādes, Latvijas reģistrētas biedrības vai nodibinājumi, kā arī komersanti.

Konkursa ietvaros atbalsta trīs projekta jomas:

Ne vēlāk kā trīs mēnešus līdz konkursa beigu termiņam Valsts reģionālās attīstības aģentūras mājaslapā būs pieejamas vadlīnijas projektu iesniedzējiem projekta iesnieguma aizpildīšanai.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2014.gada 8.oktobra plkst. 17.00. Projekta iesniegumu var iesniegt ne agrāk kā no 2014.gada 11.augusta.

Projekta iesniegumu var iesniegt:

Šā gada jūnijā tiks rīkoti informatīvie semināri par projektu iesniegumu sagatavošanu, par kuru norises vietu un laiku būs pieejama informācija Valsts reģionālās attīstības aģentūras mājaslapā.

Jautājumus par konkursa noteikumiem lūdzam sūtīt uz e-pastu pasts@vraa.gov.lv ar norādi "Atklāta konkursa jautājums". Jautājumus drīkst iesniegt ne vēlāk kā 10 darbdienas pirms konkursa termiņa beigām.

Vairāk informācijas VRAA mājaslapā.