NVO fonda programmā saņemti vairāk nekā 100 projektu iesniegumi

24.01.2014

Ceturtdien, 23. janvārī, noslēdzās mikroprojektu iesniegumu pieņemšana Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas "NVO fonds" apakšprogrammā "NVO Projektu programma" (2.atlase). Šobrīd saņemti vairāk nekā 100 projektu iesniegumi. Vēl tiek gaidīti projektu iesniegumi, kas nosūtīti pa pastu.

Otro atklāto projektu iesniegumu konkursu Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „NVO fonds" apakšprogrammas „Nevalstisko organizāciju projektu programma" ietvaros Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) izsludināja 2013. gada 27. septembrī.

Mikroprojektu vērtēšanu plānots pabeigt šā gada maijā. Projektu uzsākšana plānota vasaras nogalē. Šobrīd programmā „NVO fonds" tiek īstenoti jau 144 projekti.

Programmas „NVO fonds" mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību Latvijā un stiprināt atbalstu sociālajam taisnīgumam, demokrātijai un ilgtspējīgai attīstībai.

Vairāk informācijas par EEZ finanšu instrumenta programmu „NVO fonds” SIF mājaslapā.