Videi draudzīgo tehnoloģiju ieviešanai ražošanā pieejams atbalsts 7,7 miljonu eiro apmērā

15.01.2014

No šā gada 21. janvāra līdz 20. martam Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) sāks atklātu projektu konkursu "Atbalsts "zaļo" tehnoloģiju ieviešanai ražošanā". Tā ietvaros Latvijas uzņēmējiem videi draudzīgo tehnoloģiju ieviešanai ražošanā būs pieejams atbalsts 7,7 miljonu eiro apmērā.

Lai informētu interesentus par aktivitātes pamatnosacījumiem, projektu sagatavošanu un iesniegšanas kārtību, kā arī par vērtēšanas kritērijiem, šā gada 20.janvārī LIAA notiks bezmaksas seminārs "Atbalsts "zaļo" tehnoloģiju ieviešanai ražošanā". Semināra laikā būs iespēja saņemt individuālas konsultācijas.

Aktivitātes "Atbalsts "zaļo" tehnoloģiju ieviešanai ražošanā" ietvaros atbalsts tiks piešķirts jaunu iekārtu iegādei, publicitātes pasākumiem, pētniecības pasākumiem un zināšanu pārneses darbību finansēšanai ar projekta partneri.

Programmas mērķis ir atbalstīt inovatīvu vides tehnoloģiju, pakalpojumu un produktu ieviešanu produktiem, tehnoloģijām vai procesiem saistīto uzlabojumu veikšanai, kas dod ieguldījumu enerģijas efektīvai izmantošanai, izmešu samazināšanai un mazākam resursu patēriņam.

Kopējais pieejamais finansējums šai aktivitātei ir EUR 7 769 107, no kuriem EUR 6 992 196 ir Norvēģijas finanšu instrumenta līdzekļi, bet EUR 776 911 ir valsts budžeta līdzekļi. Vienam atbalsta saņēmējam atklāta konkursa ietvaros maksimāli pieejamais finansējums ir EUR 700 000, atbalsta intensitāte  ir 45 %.

Vairāk informācijas par konkursu LIAA mājaslapā.

Programmas "Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā" īstenošanu nodrošina programmas apsaimniekotājs – Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija, sadarbībā ar LIAA  un donorvalsts programmas partneri – Norvēģijas Karalistes valsts uzņēmumu "Innovation Norway".