Aizvadīta konference par dzimumu līdztiesību un minoritātēm

13.12.2013

2013. gada 28. un 29. novembrī Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) sadarbībā ar Norvēģijas karalistes vēstniecību Latvijā rīkoja konferenci "GENDER and MINORITIES MAINSTREAMING". Konferences mērķis bija veicināt dzimumu līdztiesības un minoritāšu jautājumu integrēšanu Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu programmās, projektos un politikas līmenī, kā arī mazināt naida runas un naida noziegumus sabiedrībā.

Konferenci apmeklēja apmēram 80 dalībnieki no Norvēģijas, Islandes, Polijas, Lietuvas un Latvijas. Konferences laikā dalībnieki atbalstīja Eiropas Padomes nacionālo kampaņu pret naida runu (No Hate Speech movement).

Vairāk informācijas, konferences prezentācijas un fotogrāfijas ir pieejamas SIF mājaslapā.