Atvērta pirmā Norvēģijas instrumenta programma

20.10.2011

Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada programmā "Globālais fonds cienīga darba un trīspusējās sadarbības veicināšanai" (Fund for Decent Work and Tripartite Dialogue) ir izsludināts atklātais konkurss. Konkursam var pieteikties sociālie partneri, valsts iestādes un organizācijas, kas veic regulārus pasākumus saistībā ar cienīga darba jautājumiem vai trīspusēju sadarbību. Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2012.gada 22.aprīlim.

Projektu pieteikumus no šā gada 20. oktobra līdz 2012. gada 22. aprīlim angļu valodā jāiesniedz programmas īstenotājam Norvēģijas institūcijai "Innovation Norway". Pieteikumus var iesniegt divās kategorijās:

Konkurss tiek izsludināts vienlaicīgi visās divpadsmit Norvēģijas finansējuma saņēmējvalstīs, tai skaitā arī Latvijā. Programma ir vērsta uz cienīga darba jautājuma (godīgu ienākumu nodrošināšana, darba drošība, vienlīdzīgas iespējas u.c.) un trīspusējās sadarbības starp darba devēju organizācijām, arodbiedrībām un valsts iestādēm veicināšanu. Uzlabojot šo sadarbību, sociālie partneri katrā valstī varēs dot lielāku ieguldījumu ilgtspējīgā ekonomikas un sociālajā attīstībā. Tā pat šī programma stiprinās arī divpusējo sadarbību ar partneriem Norvēģijā, jo projektus ir iespējams īstenot sadarbībā ar Norvēģijas iestādēm.

Kopumā Latvijai 2009.-2014. gada periodā Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta ietvaros ir pieejami 47,4 miljoni latu, kas ir par aptuveni 30% vairāk nekā iepriekšējā periodā. Latvija šobrīd ir viena no pirmajām valstīm, kas ir noslēgusi vienošanos ar donoriem par finanšu instrumentu ieviešanu.

Detalizēta informācija angļu valodā par programmas finansējumu, nosacījumiem, kā arī pieteikuma veidlapas ir pieejamas programmas mājas lapā www.decentwork.no.

Atklātā konkursa paziņojums (Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 2012.gada 22.aprīlim)