Izsludina atklāto projektu konkursu programmā „NVO fonds”

27.09.2013

Sabiedrības integrācijas fonds izsludina otro atklāto projektu iesniegumu konkursu Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu instrumenta programmas „NVO fonds” apakšprogrammas „Nevalstisko organizāciju projektu programma” ietvaros.

Programmas „NVO fonds” mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību Latvijā un stiprināt atbalstu sociālajam taisnīgumam, demokrātijai un ilgtspējīgai attīstībai. Programmas līdzfinansējumu veido EEZ finanšu instrumenta un Latvijas valsts budžeta līdzfinansējums. Līdzfinansējuma saņēmējs nodrošina savu finansējumu vismaz 10% apmērā no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

Apakšprogrammā „Nevalstisko organizāciju projektu programma” pieejamais programmas līdzfinansējums otrajā konkursā ir EUR 2 171 652 (EUR 253 829 mikroprojektiem un EUR 1 917 823 meco un makroprojektiem). Divpusējās sadarbības veidošanas atbalsta projektiem pieejamais līdzfinansējums meco un makroprojektu ietvaros ir EUR 56 953.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš:
Mecoprojektiem un makroprojektiem – 2013.gada 2.decembris līdz plkst.18.00
Mikroprojektiem – 2014.gada 23.janvāris līdz plkst. 17.00

Projektu iesniegumus var iesniegt:

Laika posmā no 2013.gada 14.oktobra līdz 1.novembrim tiks rīkoti informatīvie semināri par projektu iesniegumu sagatavošanu gan Rīgā, gan reģionos. Par semināru norises vietu un laiku detalizētāka informācija būs pieejama fonda interneta mājaslapā.

Jautājumus par projektu iesniegumu sagatavošanu var sūtīt uz e-pasta adresi: konkursi@sif.lv ne vēlāk kā trīs darba dienas pirms projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām.

Ministru kabineta noteikumi (apakšprogrammas projektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums), projekta iesnieguma un budžeta veidlapas, metodiskie norādījumi veidlapu aizpildīšanai un cita projektu iesniegumu sagatavošanai nepieciešamā informācija pieejama Sabiedrības integrācijas fonda mājaslapā vai fonda birojā Rīgā, Brīvības ielā 40-39.

Vairāk informācijas par programmu un plānotajiem semināriem SIF mājaslapā.