Izsludina projektu iesniegumu atlasi neliela apjoma grantu shēmā "Kultūras mantojuma saglabāšana" un "Kultūras apmaiņa"

17.09.2013

Kultūras ministrija (KM) izsludina atklātu projektu iesniegumu atlasi Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas "Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana" neliela apjoma grantu shēmā "Kultūras mantojuma saglabāšana" un neliela apjoma grantu shēmā "Kultūras apmaiņa".

Grantu shēmas "Kultūras mantojuma saglabāšana" mērķis ir kultūras mantojuma objektu restaurācija un saglabāšana, veicinot to ekonomiskās darbības formu attīstību un dažādošanu, sekmējot ekonomisko aktivitāti attiecīgajās teritorijās. Uz programmas līdzfinansējumu var pretendēt valsts iestādes (ne komercsabiedrības), kuru īpašumā, valdījumā vai lietojumā ir arhitektūras piemineklis, kā arī pašvaldības, pašvaldības iestādes vai citas atvasinātas publiskas personas (ne komercsabiedrības), kuru īpašumā ir arhitektūras piemineklis.

Programmas līdzfinansējums ir 1 287 928 eiro. Pieejamais programmas līdzfinansējums vienam projektam ir no 50 000 eiro līdz 250 000 eiro. Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir no 2013. gada 16. septembra līdz 2013. gada 6. decembrim.

Savukārt grantu shēmas "Kultūras apmaiņa" mērķis ir sadarbības attīstīšana kultūras jomā starp kultūras pakalpojumu sniedzējiem donorvalstīs un Latvijā, veicinot kultūras un mākslas darbu, pakalpojumu un produktu starptautisku apriti. Uz programmas līdzfinansējumu var pretendēt valsts kultūras institūcijas, pašvaldības vai pašvaldības iestādes (ne komercsabiedrības), kā arī biedrības vai nodibinājumi, kuru pamatdarbības joma ir kultūra. Grantu shēmas ietvaros Norvēģijas, Lihtenšteinas vai Islandes projekta partnera piesaiste ir obligāts nosacījums projekta īstenošanā.

Programmas līdzfinansējums ir 589 929 eiro. Pieejamais programmas līdzfinansējums vienam projektam ir no 25 000 eiro līdz 100 000 eiro. Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir no 2013. gada 16. septembra līdz 2013. gada 20. decembrim.

Lai informētu potenciālos projektu iesniegumu iesniedzējus grantu shēmā "Kultūras mantojuma saglabāšana", KM 22. oktobrī plkst. 13.00 ES mājā organizē informatīvo semināru. Savukārt, lai informētu potenciālos projektu iesniegumu iesniedzējus grantu shēmā "Kultūras apmaiņa", informatīvs seminārs paredzēts 23. oktobrī plkst. 13.00.

Paziņojums par konkursu.