Atklāta Nacionālās klimata politikas programma

29.08.2013

Lai iepazīstinātu ar Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu instrumenta 2009.-2014.gada programmas „Nacionālā klimata politika” iespējām, trešdien, 28.augustā, notika šīs programmas atklāšanas konference „Nacionālās klimata politikas attīstība un ieviešana virzībai uz oglekļa mazietilpīgu ekonomiku”. Konferenci organizēja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM).

Konferenci atklāja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) Attīstības instrumentu departamenta direktore Iruma Kravale un Norvēģijas Karalistes vēstnieks Latvijā Jāns Grēvstads (Jan Grevstad).

Atklājot konferenci, I.Kravale uzsvēra līdz šim sekmīgi izveidojušos sadarbību starp Latvijas un EEZ valstīm vides aizsardzības jautājumu risināšanā. „EEZ valstis veic lielu ieguldījumu, informējot par klimata pārmaiņām Eiropā. Pirmajā brīdī var šķist, ka klimata pārmaiņas mūs neskar, tomēr tās notiek mūsu acu priekšā. Tādēļ ir nepieciešama aktīva un stratēģiska rīcība, kas vērsta uz pielāgošanos klimata pārmaiņām, lai samazinātu apdraudējumus iedzīvotāju drošībai, kā arī satiksmes, sakaru un elektroapgādes infrastruktūras funkcionēšanai. Latvijas veiksmīgas ekonomiskās un sociālās izaugsmes pamatā ir videi draudzīga un energoefektīva attīstība. Būtiska ir lielāku atjaunojamo energoresursu izmantošana mūsu tautsaimniecībā un aizvien vairāk zema enerģijas patēriņa ēkas, kā arī sabiedrības izpratne par klimata pārmaiņām. Mums ir jābūt atbildīgiem pret nākamajām paaudzēm un jānodod katrai paaudzei arvien tīrāka un sakoptāka vide,” uzsver I.Kravale.

Pasākuma gaitā dalībniekus uzrunāja arī Norvēģijas Vides aģentūras, Norvēģijas Civilās aizsardzības direktorāta un Norvēģijas Vides ministrijas pārstāvji, sniedzot ieskatu Latvijas un Norvēģijas klimata politikas jautājumos un iepazīstinot ar nākotnes iespējām klimata jomā. Tāpat konferences dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar nacionālās klimata politikas aktualitātēm Latvijā, programmas izvirzītajiem mērķiem, sasniedzamajiem rezultātiem un sadarbības iespējām starp Latviju un EEZ valstīm.

Lai sniegtu atbalstu Latvijai visaptverošas nacionālās klimata politikas izstrādē, kā arī nodrošinātu siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu, šīs programmas ietvaros plānots līdzfinansēt divus iepriekš noteiktus projektus, atklātā projektu konkursa un neliela apjoma grantu shēmas projektus.

Atklāšanas konferencē piedalījās valsts pārvaldes un pašvaldību iestāžu, zinātnisko un izglītības institūciju, kā arī nevalstisko organizāciju pārstāvji un uzņēmēji.

Vairāk informācijas par programmu VARAM mājaslapā.

VARAM ir programmas „Nacionālā klimata politika” apsaimniekotājs. Konference līdzfinansēta no EEZ finanšu instrumenta līdzekļiem.