MK apstiprina likumu finanšu instrumentu ieviešanai

20.09.2011

Lai nodrošinātu Norvēģijas un Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta instrumentu ieviešanu 2009.-2014. gada periodā saskaņā ar saprašanās memorandiem par minēto finanšu instrumentu īstenošanu, ko Latvija ir noslēgusi ar donorvalstīm - Īslandi, Lihtenšteinu un Norvēģiju, otrdien, 20. septembrī Ministru kabinetā pieņēma Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas finanšu instrumenta vadības likumprojektu.

Ar likumprojektu pēc tā pieņemšanas Saeimā tiks noteiktas finanšu instrumentu vadībā iesaistītās institūcijas, to tiesības un pienākumi, lēmumu pieņemšanas kārtības, kā arī deleģējums MK izdot noteikumus par finanšu instrumentu vadību, uzraudzību, kontroli, auditu, programmu ieviešanu un citiem ar finanšu instrumentu vadības nodrošināšanu saistītiem aspektiem.

Latvija šobrīd ir viena no pirmajām valstīm (kopumā piecpadsmit saņēmējvalstīm), kas ir noslēgusi vienošanos ar donoriem par finanšu instrumentu ieviešanu 47,4 miljonu latu apmērā. Kamēr pārējās saņēmējvalstis joprojām vēl nav līdzīgu vienošanos panākušas, Latvija ar donorvalstīm jau runā par programmu apstiprināšanu,” gandarījumu pauž Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks ES fondu jautājumos Aleksandrs Antonovs.

Latvijai Norvēģijas un EEZ finanšu instrumentu finansējuma apmērs būs par aptuveni 30% lielāks nekā iepriekšējā periodā, paredzot ievērojamu atbalstu izglītībai un zinātnei, ekonomikai, tieslietām un iekšlietām, vides aizsardzībai, reģionālajai attīstībai, kultūrai un nevalstiskajām organizācijām.

Latvijā atbalsts tiks sniegts šādām prioritātēm:

Par katru no iepriekšminētajām prioritātēm atbildīgajām ministrijām jāsagatavo programma, kas jāiesniedz Ministru kabinetā, kā arī jāsaskaņo ar donorvalstīm un Eiropas Komisiju. Paralēli programmu apstiprināšanas procesam Finanšu ministrija strādā pie normatīvās bāzes izveides. Reāli projektu īstenošana un finanšu līdzekļu plūsma sāksies ar 2012. gadu.

Likumprojektu skatīt MK mājas lapā.