Saņemts pozitīvs atzinums EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu projektu sākšanai

02.08.2013

Ceturtdien, 1. augustā, Finanšu ministrijā (FM) ir saņemts gaidītais pozitīvais atzinums no Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas Finanšu instrumentu biroja Briselē par finanšu instrumentu vadībā iesaistīto institūciju vadības un kontroles sistēmu apstiprināšanu. Šis apstiprinājums bija galvenais priekšnoteikums pirmo maksājumu saņemšanai no donorvalstīm EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu ietvaros īstenotajās programmās.

„Šajā EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu periodā uzsvars likts uz nevalstisko organizāciju sektora atbalstu, pētniecību, stipendiju piešķiršanu, inovācijām „zaļās” ražošanas jomā, kā arī citām nozarēm. Jāteic, ka projekti aptvers plašas un daudzveidīgas darbības jomas, tāpēc esam gandarīti, ka projektu īstenošana var pilnvērtīgi sākties un ka ar to palīdzību tiks veikti ieguldījumi Latvijas attīstībā,” uzsver FM valsts sekretāres vietnieks Armands Eberhards.

Šobrīd turpinās aktīvs darbs pie EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu programmu apsaimniekotāju vadības un kontroles sistēmu izstrādes un izvērtēšanas, kā arī citu nepieciešamo procedūru izstrādes, lai nodrošinātu sekmīgu turpmāko EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu ietvaros pieejamo investīciju veikšanu 2009.-2014. gada periodā.

2009.-2014. gada periodā EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenta ieviešanai Latvijā paredzētais neto finansējums no finanšu instrumentiem ir 47,42 miljoni latu (67,48 miljoni eiro). Projekti tiek īstenoti programmu veidā, un ieguldījumu mērķis ir novērst sociālo un ekonomisko nevienlīdzību EEZ ietvaros, kā arī stiprināt divpusējās attiecības starp donorvalstīm (Islandi, Lihtenšteinu un Norvēģiju) un saņēmējvalsti.