Sabiedrības integrācijas fonda padome apstiprina 24 projektus

21.06.2013

Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) padome šā gada 20. jūnija sēdē apstiprināja 24 projektu iesniegumus Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „NVO projektu programma”.

Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) padome šā gada 20. jūnija sēdē apstiprināja 24 projektu iesniegumus Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „NVO projektu programma”.

SIF padome apstiprināja 20 mikroprojektus 1. atbalsta jomā – „sociālā sektora aktivitātes” par kopējo summu LVL 241 524,81 un 4 mikroprojektus 2. atbalsta jomā – „vienotas sabiedrības veidošana” par kopējo summu LVL 50 417,47.

Nevalstisko organizāciju projektu programmas mērķis ir veicināt labklājības izaugsmi, stiprināt demokrātiskās vērtības un cilvēktiesību ievērošanu Latvijā, finansiāli atbalstot nevalstisko organizāciju projektus apakšprogrammas atbalsta jomās – sociālā sektora aktivitātes un vienotas sabiedrības veidošana.

Atklātu projektu iesniegumu konkursu Nevalstisko organizāciju projektu programmā SIF izsludināja 2012. gada 27. novembrī. Projektus iesniegt varēja līdz šā gada 25. februārim, un norādītajā termiņā tika saņemti 148 projektu iesniegumi. 

Vairāk informācijas par EEZ finanšu instrumenta programmu NVO fonds SIF mājaslapā.