Vairāki EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu projektu konkursi interesentiem tiks atklāti trešajā ceturksnī

29.05.2013

Trešdien, 29. maijā, Finanšu ministrijā (FM) notika ikgadējā Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas finanšu instrumentu gada sanāksme, kuras ietvaros FM pārstāvji tikās ar Norvēģijas Ārlietu ministrijas, Norvēģijas karalistes vēstniecības Latvijā un Finanšu instrumenta biroja, kas atrodas Briselē, pārstāvjiem, lai pārrunātu EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu 2009.-2014. gadam īstenošanas gaitu, kā arī turpmākās aktualitātes.

Jau šā gada trešajā ceturksnī interesentiem būs iespēja iesniegt projektus atklātos projektu konkursos pētniecības un stipendiju, kultūras un dabas mantojuma saglabāšanas, vides un "zaļās ražošanas" jomu programmās, kā arī nevalstisko organizāciju (NVO) atbalsta programmā "NVO fonds". Programmu ieviešanu Latvijā nodrošina nozaru ministrijas un Sabiedrības integrācijas fonds.

Norvēģijas pārstāvji atzinīgi novērtēja Latvijas paveikto un uzteica profesionālo attieksmi un entuziasmu, kas Latvijai ļāvis būt par pirmo starp saņēmējvalstīm, kurai apstiprinātas visas programmas un parakstīti visu programmu līgumi. Vienlaikus viņi aicināja šo pieeju turpināt arī programmu ieviešanas un projektu īstenošanas procesā.

Sanāksmes laikā dalībnieki tika iepazīstināti ar EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu īstenošanu un programmu ieviešanas progresu laika periodā no 2012. gada aprīļa līdz decembrim. Tāpat tika sniegtas prezentācijas par divpusējo attiecību starp Latviju un donorvalstīm (Norvēģiju, Islandi un Lihtenšteinu) īstenošanu gan programmu, gan nacionālā līmenī.

2009.-2014. gada periodā EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenta ieviešanai Latvijā paredzētais neto finansējums no finanšu instrumentiem ir 47,42 miljoni latu. Projekti tiek īstenoti programmu veidā, un ieguldījumu mērķis ir novērst sociālo un ekonomisko nevienlīdzību EEZ ietvaros, kā arī stiprināt divpusējās attiecības starp donorvalstīm un saņēmējvalsti.

Informācija par atklātajiem projektu konkursiem.

Foto no gada sanāksmes.