Pārrunās EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu īstenošanas gaitu

27.05.2013

Trešdien, 29. maijā, Finanšu ministrijā (FM) notiks 2009.-2014. gada perioda Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas finanšu instrumentu otrā gada sanāksme, kuras ietvaros FM pārstāvji tiksies ar Norvēģijas Ārlietu ministrijas, Norvēģijas karalistes vēstniecības Latvijā un Finanšu instrumenta biroja, kas atrodas  Briselē, pārstāvjiem, lai pārrunātu EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu 2009.-2014. gadam īstenošanas gaitu par laika periodu no 2012. gada aprīļa līdz decembrim.

Sanāksmes laikā dalībnieki tiks iepazīstināti ar EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu īstenošanu un programmu ieviešanas progresu. Tāpat tiks sniegtas prezentācijas par divpusējo attiecību starp Latviju un donorvalstīm (Norvēģiju, Islandi un Lihtenšteinu) īstenošanu gan programmu, gan nacionālā līmenī.

2009. gada 18. decembrī donorvalstis panāca vienošanos ar Eiropas Komisiju par EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenta ieviešanai paredzētā finansējuma piešķiršanu jaunajā plānošanas periodā 2009.-2014. gadā. Latvijai piešķirtais neto finansējums no finanšu instrumentiem ir 47,42 miljoni latu (67,48 miljoni eiro), kas ir par ~30% lielāks nekā iepriekšējā finanšu instrumentu periodā 2004.- 2009.gadā.

Ieguldījumu mērķis ir novērst sociālo un ekonomisko nevienlīdzību EEZ ietvaros un stiprināt divpusējās attiecības starp donorvalstīm un saņēmējvalsti.