Atklāta "Stipendiju un Latvijas-Norvēģijas pētniecības atbalsta fonda un stipendiju programma"

13.05.2013

Šā gada 26. aprīlī notika Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansētās Stipendiju un Latvijas-Norvēģijas pētniecības atbalsta fonda un stipendiju programma atklāšanas pasākums, kurā bija iespējams uzzināt par programmā plānoto atbalstu visu augstākās izglītības līmeņu studentiem, mācībspēkiem, augstskolu darbiniekiem, kā arī par atbalstu pētniecībai.

Pasākumu atklāja Norvēģijas Karalistes vēstniecības Rīgā Pirmā Sekretāre Tūrida Lillenga (Turid Kristin Lilleng), Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts sekretāra vietniece un Struktūrfondu un starptautisko finanšu instrumentu departamenta direktore Lauma Sīka, Finanšu ministrijas ES fondu uzraudzības departamenta direktore Diāna Rancāne, Valsts izglītības attīstības aģentūras direktore Dita Traidās.

Dalībniekiem bija iespēja uzklausīt iepriekšējā programmas perioda dalībnieku pieredzes stāstus, piemēram, Baiba Rosicka studiju gados bija devusies uz Islandi. Viņa norādīja, ka guvusi vērtīgu pieredzi un plašāku skatu uz lietām, turklāt pieredzētais tagad palīdzot arī darba vidē. Žanna Martinsone bija devusies uz Norvēģiju, kur pētījusi iekštelpu gaisa kvalitāti un tā ietekmi uz darbiniekiem.

Pasākuma turpinājumā Izglītības un zinātnes ministrijas Struktūrfondu un starptautisko finanšu instrumentu departamenta direktora vietniece finanšu jomā Gunta Arāja sniedza detalizētāku informāciju par programmas īstenošanas nosacījumiem. Programmas mērķis ir uzlabot cilvēkresursu un zināšanu bāzi saņēmējvalstīs (izglītībā un pētniecībā balstītu zināšanu attīstībā, veicinot studentu un augstākās izglītības iestāžu darbinieku mobilitāti un veicinot divpusējo pētniecības sadarbību un partnerattiecības starp Latviju un donorvalstīm). Kopējais finansējums (ieskaitot Latvijas valsts budžeta līdzfinansējumu 10% apmērā) stipendiju aktivitātei ir 1 045 037 EUR, pētniecības aktivitātei – 4 435 556 EUR, divpusējās sadarbības fonds sastāda 122 449 EUR. Programmas apsaimniekotājs ir Izglītības un zinātnes ministrija, aģentūras funkcijas pilda Valsts izglītības attīstības aģentūra.

Konferences noslēgumā dalībniekiem bija iespēja noklausīties donorvalstu pārstāvju sagatavotās prezentācijas: Norvēģijas Pētniecības padomes pārstāve stāstīja par pētniecības vidi Norvēģijā, Norvēģijas centrs starptautiskajai sadarbībai izglītībā pārstāve stāstīja par sinerģiju starp pētniecību un stipendijām, savukārt Lihtenšteinas un Islandes pārstāvji informēja par studiju iespējām abās valstīs.

Vairāk informācijas par programmu Izglītības un zinātnes ministrijas un Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapās.

Foto no pasākuma