Atklāta programma "Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm"

13.05.2013

Šā gada 25. aprīlī notika Norvēģijas finanšu instrumenta programmas "Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm" atklāšanas konference "Kapacitātes stiprināšana teritoriālās attīstības un labas pārvaldības jomā: izaicinājumi un iespējas līdzsvarotai ekonomiskajai attīstībai".

Konferenci atklāja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) valsts sekretāra vietniece attīstības instrumentu jautājumos Dace Grūberte un Norvēģijas Karalistes vēstniecības pirmā sekretāre Turida Kristina Lillenga (Turid Kristin Lilleng).

Pasākuma dalībniekiem bija iespēja vairāk uzzināt par programmas izvirzītajiem mērķiem, sasniedzamajiem rezultātiem un sadarbības iespējām starp Latviju un Norvēģiju.

Ar programmas ietvaros izvirzītajiem izaicinājumiem un to risinājumiem iepazīstināja VARAM valsts sekretāra vietniece reģionālās attīstības jautājumos Ilona Raugze, savukārt Norvēģijas Vietējo un reģionālo varas iestāžu asociācijas Starptautisko projektu departamenta vecākais padomnieks Bjorns Rongevērs (Bjoern Rongevaer) sniedza ieskatu Norvēģijas pašvaldību paveiktajā teritoriju attīstību plānošanā.

Konferences otrajā daļā dalībniekiem bija iespēja piedalīties divās paneļveida diskusijās - "Laba pārvaldība. Kā paaugstināt pašvaldību pakalpojumu efektivitāti?" un "Uzņēmējdarbības veicināšana vietējās ekonomikas attīstībai. Instrumenti un metodes", kā arī saņemt atbildes uz interesējošiem jautājumiem. Savukārt pasākuma noslēgumā dalībnieki tika iepazīstināti ar trešās paneļdiskusijas tēmu "Integrēta plānošana telpiskajai attīstībai. Savstarpēja mijiedarbība un vienoti lēmumi".

Paneļdiskusijās piedalījās gan Latvijas, gan arī Norvēģijas eksperti, tādējādi sniedzot plašāku ieskatu plānotajos pieredzes apmaiņas pasākumos.

Programmas mērķis ir stiprināt institucionālo un cilvēkresursu kapacitāti valsts, reģionālā un vietējā līmeņa iestādēs, kas atbildīgas par reģionālo attīstību, sadarbojoties un daloties pieredzē ar līdzīgām iestādēm Norvēģijā.  Kopējais programmai pieejamais finansējums ir EUR 5 645 781 ekvivalents latos, tai skaitā Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansējums EUR 4 992 000 ekvivalents latos un Latvijas valsts budžeta līdzfinansējums EUR 653 781 ekvivalents latos. Programmas apsaimniekotājs ir VARAM un Donoru programmas partneris ir Norvēģijas Vietējo un reģionālo varas iestāžu asociācija. Programmas īstenošana veicinās divpusējo attiecību stiprināšanu starp Latviju un Norvēģiju un sekmēs sabiedrisko pakalpojumu un cilvēkresursu attīstības labās prakses izmantošanu. Programma tiks īstenota līdz 2017.gadam.

Plašāka informācija par programmu pieejama VARAM mājaslapā.

Foto no pasākuma