Sabiedrības integrācijas fonda padome atbalsta 279 projektu tālāku virzību

13.05.2013

Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) padome šā gada 18. aprīlī atbalstīja 279 projektu virzību konkursa II kārtai Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmā "NVO fonds".

SIF padome izskatīja konkursa I kārtas rezultātus EEZ finanšu instrumenta programmas "NVO fonds" apakšprogrammās "NVO darbības atbalsta programma" un "NVO projektu programma". Šajā SIF padomes sēdē tika lemts par 440 projektu iesniegumu tālāku virzību.

NVO darbības atbalsta programmā tālākai virzībai konkursa II kārtā atbalstīti 149 projekti. Pieejamais apakšprogrammas finansējums ir 2 642 849,00 latu. NVO darbības atbalsta programmā uz otro kārtu virzītajiem projektu iesniegumiem viena mēneša laikā jāiesniedz aizpildīta projekta II daļa (gada darba plāns). Rezultāti par apstiprinātajiem projektiem būs zināmi jūlija sākumā.

NVO projektu programmā tālākai virzībai konkursa II kārtā atbalstīti 130 projekti, no kuriem 107 projekti bija iesniegti 1.atbalsta jomā "Sociālā sektora aktivitātes" un 23 projekti 2.atbalsta jomā "Vienotas sabiedrības veidošana". Pieejamais apakšprogrammas līdzfinansējums vienotas sabiedrības veidošanas aktivitātēm ir 336 626,53 latu, savukārt, sociālā sektora aktivitātēm pieejami 1 685 153,35 latu. NVO projektu programmā uz otro kārtu virzītajiem projektu iesniegumiem aizpildīta projekta II daļa jāiesniedz trīs mēnešu laikā. Rezultāti par apstiprinātajiem projektiem būs zināmi septembra vidū.

Jāatzīmē arī, ka šobrīd kopējais pieprasītais apakšprogrammu finansējums nepilnas trīs reizes pārsniedz pieejamo finansējumu abās apakšprogrammās. Turklāt, projektu iesniedzējiem NVO projektu programmā bija iespēja pieteikties programmas līdzfinansējumam divpusējās sadarbības veidošanai ar donorvalstu partneriem. Sadarbības veidošanas projektā varēja iekļaut braucienu uz attiecīgo donorvalsti, lai kopā ar donorvalsts partneri sagatavotu projekta 2.daļu. SIF padome atbalstīja 21 projekta iesniegumu divpusējās sadarbības veidošanai.

Vairāk informācijas par programmu SIF mājaslapā.