Latvija pirmā parakstījusi visu programmu līgumus EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu atbalsta saņemšanai

23.04.2013

Latvija ir pirmā no 15 Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas finanšu instrumentu atbalsta saņēmējvalstīm, kurā ir apstiprinātas visas programmas un noslēgti visu programmu līgumi finanšu instrumentu 2009.–2014. gada plānošanas periodā. Pēdējais programmas līgums Latvijas un donorvalstu starpā par stipendiju un pētniecības programmas īstenošanu tika parakstīts šā gada 12. aprīlī.

Programmā "Pētniecība un stipendijas", kurā ir pieejami 5,5 miljoni eiro, ir noteiktas divas prioritātes: divpusēja sadarbība pētniecības jomā un divpusēja stipendiju programma. Programmas atklāšanas konference, ko rīko Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) kopā ar Izglītības un zinātnes ministriju, norisināsies piektdien, 26.aprīlī, un tajā varēs uzzināt par EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu atbalstu Latvijas augstskolām.

Plānots, ka atklātie projektu konkursi tādās jomās kā kultūra, klimata pārmaiņas, inovācijas zaļajā ražošanā, atbalsts NVO (otrais konkurss), kā arī stipendijas un pētniecība norisināsies 2013. gada otrajā pusē.

Uz EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu finansējuma saņemšanu var pretendēt NVO, pētniecības un akadēmiskās institūcijas, kā arī publiskais un privātais sektors 12 jaunākajās ES dalībvalstīs, Grieķijā, Portugālē un Spānijā. Pašlaik visas programmas ir apstiprinātas, bet visi līgumi nav noslēgti vēl tikai trīs valstīs – Igaunijā, Kiprā un Slovēnijā.

Vairāk informācijas par programmām Latvijā un parakstītie līgumi ir pieejami finanšu instrumentu mājaslapā.