Inovācijām "zaļās" ražošanas jomā būs pieejami 8,8 miljoni latu

03.04.2013

Šā gada 2. aprīlī Ministru kabinetā apstiprināti noteikumi, kas paredz Norvēģijas finanšu instrumenta un valsts atbalstu uzņēmējiem inovatīvas "zaļās" ražošanas attīstīšanai un inovācijām Latvijā 8,8 miljonu latu apjomā.

Ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts: "Zaļās ražošanas attīstības programma ir viens no pilotprojektiem, ko īstenojam Nacionālās industriālās politikas ietvaros, lai veicinātu ražošanas attīstību, sniegtu atbalstu jauniem inovatīviem zaļās ražošanas projektiem, veidotu jaunas darbavietas, kā arī virzītos uz ienesīgāku produktu un pakalpojumu radīšanu. Mūsdienās cilvēki ir gatavi maksāt vairāk par produktiem un pakalpojumiem, ja tie ir saražoti dabai un cilvēkiem draudzīgā veidā. "Zaļums" un videi, cilvēkiem draudzīgs ražošanas process ir vērtība, ko varam pievienot Latvijā ražotajiem produktiem un pakalpojumiem. Turklāt programma ir unikāla ar to, ka vienā projektā būs apvienotas vairāku Latvijas augstskolu un starptautisko institūciju zināšanas un prasmes."

Zaļo Tehnoloģiju inkubatora izveide ļaus sniegt atbalstu inovatīviem, uz pētniecības un attīstības aktivitātēm orientētiem komersantiem to ideju tālākai attīstīšanai, līdz gatavībai pilnvērtīgi pretendēt uz tirgus finanšu instrumentiem un citām atbalsta programmām.

Programmas ietvaros ir paredzēts izveidot vienu Zaļo Tehnoloģiju inkubatoru, kā arī īstenot atklātu projektu iesniegumu atlases konkursu. Zaļo Tehnoloģiju inkubatora operators būs Latvijas Universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes un Norvēģijas Valsts Industriālās Attīstības Korporācijas (SIVA) izveidota institūcija. Zaļo Tehnoloģiju inkubatora darbības nodrošināšanai tiks izveidota profesionāļu komanda, kurā līdzdarbosies Latvijas un Norvēģijas eksperti, kas šādā veidā nodrošinās projekta iesniedzējus ar nepieciešamo atbalstu un sekmēs labās prakses un zināšanu pārņemšanu no norvēģu kolēģiem.

Vienlaikus svarīgi atzīmēt, ka abu lielāko Latvijas universitāšu iesaiste būs sākumpunkts, lai veidotu valsts nozīmes platformu sadarbībai zinātnes komercializēšanā. Zaļo Tehnoloģiju inkubatora darbības nodrošināšanai atbalsts paredzēts 362 000 lati, Norvēģijas Valsts Industriālās Attīstības Korporācijas ekspertu piesaistei projekta īstenošanai 209 446 lati, pirmsinkubācijas atbalstam  456 800 lati, neliela apjoma grantu shēmas atbalstam, kur atbalsta saņēmēji ir mazie un vidējie komersanti, kā arī komersanti, kuru viens no dibinātājiem ir zinātniska institūcija- 1 592 200 lati (80% - 10% atbalsta intensitāte atkarībā no inkubācijas gada).

Atbalsta programma izstrādāta sadarbībā ar Norvēģijas Inovāciju aģentūru, Norvēģijas Valsts Industriālās Attīstības Korporāciju SIVA un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA). Programmas ietvaros tiek veicināta divpusējā sadarbība ar Norvēģijas institūcijām un komersantiem.

Programmu plānots īstenot līdz 2017.gada aprīlim.

Sīkāka informācija par programmas ietvaros pieejamo atbalstu atrodama LIAA mājaslapā un  Ekonomikas ministrijas mājaslapā.