Programmā "NVO fonds" iesniegti gandrīz 600 projektu iesniegumu

13.03.2013

EEZ Finanšu instrumenta programmas "NVO fonds" apakšprogrammās: NVO darbības atbalsta programma un NVO projektu programma ir noslēgusies projektu iesniegšana. Kopumā abās apakšprogrammās Sabiedrības integrācijas fondā (SIF) ir iesniegti 588 projekti.

NVO darbības atbalsta programmā ir iesniegti 206 projektu iesniegumi, no kuriem 150 projekti iesniegti makroprojektu grupā un 56 projekti – mikroprojektu grupā. Pieprasītais programmas līdzfinansējums ir 7 282 268,88 latu.

Savukārt, NVO projektu programmā ir iesniegti 382 projektu iesniegumi, no kuriem 234 projekti iesniegti mecoprojektu / makroprojektu grupā un 148 projekti – mikroprojektu grupā. Pieprasītais programmas līdzfinansējums ir 12 922 820,50 latu.

Tāpat ir iesniegti 68 projektu iesniegumi, kuros kā partnerus paredzēts iesaistīt donorvalstu organizācijas (11 projektu iesniegumi NVO darbības atbalsta programmā un 57 NVO projektu programmā).

2013. gada janvārī ir uzsākta arī EEZ finanšu instrumenta programmas "NVO fonds" iepriekš noteiktā projekta "Ilgtspējīgas pilsoniskās sabiedrības attīstības atbalsta un monitoringa sistēmas pilnveidošana Latvijā" īstenošana. Šis projekts ir pirmais jaunā perioda EEZ finanšu instrumenta projekts Latvijā.

Iesniegtie NVO darbības atbalsta programmas projekti un NVO projektu programmas mecoprojektu un makroprojektu I kārta tiks izvērtēta 2013. gada aprīlī, bet NVO projektu programmas mikroprojektu iesniegumu tiks vērtēti 2013. gada jūnijā.

Atklātos projektu iesniegumu konkursus SIF izsludināja 2012. gada 27. novembrī.

Vairāk par EEZ finanšu instrumenta programmu "NVO fonds" lasiet SIF mājaslapā