Apstiprina EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu uzraudzības noteikumus

29.01.2013

Otrdien, 29. janvārī, Ministru kabinetā (MK) tika apstiprināti Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda uzraudzības noteikumi, kas nosaka kārtību, kādā finanšu instrumentu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina finanšu instrumentu uzraudzību, izvērtēšanu, kontroli, ziņo par konstatētajām neatbilstībām un atgūst neatbilstoši veiktos izdevumus.

MK noteikumi nosaka finanšu instrumentu uzraudzības un izvērtēšanas kārtību, finanšu instrumentu kontroles kārtību, nosacījumus neatbilstību konstatēšanai, neatbilstību izvērtēšanas kārtību, kā arī ziņošanas par konstatētajām neatbilstībām kārtību. Noteikumos iekļauta arī neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanas kārtība gan no programmas apsaimniekotāja un aģentūras par programmas īstenošanā veiktajiem administratīvajiem izdevumiem, gan no līdzfinansējuma saņēmējiem atkarībā no tā, vai tie ir tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestādes, atvasinātas publiskas personas vai citas valsts iestādes vai arī privātpersonas. Tāpat noteikumi paredz neatbilstoši veikto izdevumu atmaksas un uzskaites kārtību.

Ņemot vērā, ka EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda vadības likumā noteiktā finanšu instrumentu ieviešanas sistēma pielīdzināta Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanas sistēmai, attiecīgi ir izstrādāti arī šie MK noteikumi, ievērojot finanšu instrumentu ieviešanas specifiku.

Apstiprinātais noteikumu projekts ir pieejams MK mājaslapā.