Izsludina atklātus projektu konkursus programmā "NVO fonds"

27.11.2012

Otrdien, 27. novembrī, Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) ir izsludinājis atklātus projektu konkursus Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas "NVO fonds" ietvaros. Konkursiem var pieteikties Latvijas nevalstiskās organizācijas (NVO), kas nedarbojas tikai savu biedru komerciālajās vai profesionālajās interesēs, bet darbojas plašākas sabiedrības labā.

Programmas "NVO fonds" mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību Latvijā un stiprināt atbalstu sociālajam taisnīgumam, demokrātijai un ilgtspējīgai attīstībai. Programmas līdzfinansējumu veido EEZ finanšu instrumenta un Latvijas valsts budžeta līdzfinansējums. Līdzfinansējuma saņēmējam būs jānodrošina savu finansējumu vismaz 10% apmērā no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

Apakšprogrammā "Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma" projektu pieteikumus jāiesniedz līdz 2013. gada 28. janvārim. Pieejamais programmas līdzfinansējums ir 3 760 435 eiro ekvivalents latos.

Apakšprogrammā "Nevalstisko organizāciju projektu programma" pieejamais programmas līdzfinansējums pirmajā konkursā ir 3 299 782 eiro ekvivalents latos (423 049 eiro mikroprojektiem un 2 876 733 eiro meco un makroprojektiem). Divpusējās sadarbības veidošanas atbalsta projektiem pieejamais līdzfinansējums meco un makroprojektu ietvaros ir 85 429 eiro ekvivalents latos. Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš mecoproprojektiem un makroprojektiem ir 2013. gada 11. februāris, savukārt mikroprojektiem – 2013. gada 25. februāris.

Informatīvie semināri par projektu konkursiem notiks 11. decembrī Valmierā, 12. decembrī  Liepājā un Jēkabpilī, 13. decembrī Rēzeknē un 14. decembrī Rīgā.

Paziņojums par konkursu.

Vairāk informācijas par programmu un plānotajiem semināriem SIF mājaslapā.