Diskutē ar donorvalstu pārstāvjiem par EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu atbalsta jomām

11.11.2010

Trešdien, 10. novembrī, Finanšu ministrijā norisinājās Norvēģijas Ārlietu ministrijas un Finanšu ministrijas sarunas par Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritārajām atbalsta jomām 2009.-2014. gada periodam.

Sarunu galvenais mērķis bija saskaņot Latvijas izvirzīto prioritāšu atbilstību donorvalstu izvirzītajiem nosacījumiem, kā arī saskaņot prioritāšu ietvaros iecerētos pasākumus un atvēlēto finansējumu, lai tuvākajā laikā varētu noslēgt saprašanās memorandus par EEZ un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ieviešanu Latvijā.

Kopumā Latvijai 2009.-2014. gada periodā būs pieejami 51,27 miljoni  latu, tai skaitā no EEZ finanšu instrumenta 24,29 miljoni latu, no Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta – 26,98 miljoni latu. Finansējuma apmērs būs par ~ 30% lielāks nekā iepriekšējā plānošanas periodā (2004.-2009. gadā).

Latvija, kā jau iepriekš ziņots, minēto finanšu instrumentu ietvaros ir izvirzījusi šādas prioritātes:

Tikšanās laikā tika panākts konceptuāls atbalsts visām Latvijas izvirzītajām prioritātēm, taču sarunas vēl tiks turpinātas nākamā gada janvārī, lai precizētu prioritāšu saturu, kā arī apspriestu donorvalstu ierosinātu papildu atbalstu kapacitātes celšanai pašvaldībām un reģionālā līmenī.

Finanšu ministrija cer panākt vienošanos ar donorvalstīm un noslēgt saprašanās memorandus 2011. gada pirmajā ceturksnī.