Noslēdzies konkurss Norvēģijas finanšu instrumenta programmā "Globālais fonds cienīga darba un trīspusējās sadarbības veicināšanai"

05.11.2012

Noslēdzoties pirmajam atklātajam konkursam EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada periodā, ir paziņoti tā rezultāti. No Latvijas programmai tika iesniegti astoņi projekti pieteikumi, no kuriem tika apstiprināti un tiks īstenoti četri.

Konkurss tika vienlaicīgi izsludināts 2011. gada 20. oktobrī ar pieteikšanās termiņu līdz 2012. gada 31. martam visās divpadsmit Norvēģijas finanšu instrumenta  saņēmējvalstīs, tai skaitā arī Latvijā. Konkursa ietvaros bija pieejams finansējums 378 240 eiro apmērā un tam pieteikties varēja sociālie partneri, kā arī valsts iestādes un organizācijas, kas veic regulārus pasākumus cienīga darba jautājumu risināšanā vai veicina trīspusēju sadarbību. Programmas apsaimniekotājs ir Norvēģijas institūcija „Innovation Norway”.

No Latvijas tika saņemti astoņi projektu iesniegumi par kopējo summu 921 282 eiro, kas 2,4 reizes pārsniedza pieejamo finansējumu. Administratīvo vērtēšanu izturēja seši projekti, taču šā gada oktobrī "Innovation Norway" pieņēma lēmumu apstiprināt četrus projektus par visu Latvijai pieejamo finansējumu.

Šos projektus Latvijā īstenos Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) sadarbībā ar Norvēģijas arodbiedrību savienību, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība, Latvijas Celtnieku arodbiedrība sadarbībā ar Norvēģijas apvienoto arodbiedrību federāciju un Latvijas Darba devēju konfederācija.

Īstenojot projektus tiks veicināts divpusējais un trīspusējais sociālais dialogs un uzlabota izpratne par cienīga darba jautājumiem, nodrošināta labāka izpratne par cienīga darba jautājumiem skolotājiem valstiskā līmenī, stiprināta LBAS ietekme uz trīspusējo dialogu valstiskā līmenī, kā arī veicināts sociālais dialogs un sadarbība starp darba devējiem un valsts aģentūrām ar mērķi veidot vienotu izpratni par cienīga darba jautājumiem.

Detalizēta informācija angļu valodā ir pieejama programmas mājaslapā: www.decentwork.no.