Atklāta programma "Inovācijas zaļās ražošanas jomā"

05.11.2012

Šā gada 3. oktobrī, vienlaikus ar EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu jaunā perioda atklāšanas konferenci norisinājās arī seminārs "Inovācijas zaļās rūpniecības jomā", ar ko tika atklāta Ekonomikas ministrijas pārraudzībā esošā programma ar tādu pašu nosaukumu.

Semināra laikā tika aplūkoti dažādi ar zaļo rūpniecību saistīti temati, piemēram, globālās tendences un vietējā specifika, zaļās rūpniecības attīstība un aktuālās norises Latvijā, Norvēģijas pieredze, kā arī vairāki iespējamie mehānismi inovāciju attīstības atbalstam zaļās rūpniecības jomā.

Ar zināšanām un pieredzi seminārā dalījās Norvēģijas un Baltijas valstu uzņēmēji, pētnieki un Ekonomikas ministrijas pārstāvji.

Programmu "Inovācijas zaļās ražošanas jomā", kuru ieviesīs Ekonomikas ministrija sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru un Norvēģijas Inovāciju aģentūru, Norvēģijas Ārlietu ministrija apstiprināja šā gada 20. augustā. Programmas mērķis ir palielināt "zaļo" komersantu konkurētspēju, veicināt ražošanas nekaitīgumu, "zaļās" inovācijas un "zaļo" uzņēmējdarbību.

Programmai paredzētais finansējums, ko veido Norvēģijas finanšu instrumenta grants un Latvijas valsts budžeta līdzfinansējums, ir 8,8 miljoni latu, un projektus tās ietvaros līdz 2016. gada 30. aprīlim varēs ieviest mazie, vidējie un lielie inovatīvie uzņēmumi.

Vairāk informācijas par programmu un atklāšanas pasākuma prezentācijas ir pieejamas Ekonomikas ministrijas mājaslapā.