Aicina uz EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu jaunā perioda atklāšanas pasākumu

19.09.2012

Trešdien, 3. oktobrī, Norvēģijas dienu ietvaros notiks Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas finanšu instrumentu 2009. – 2014. gada perioda atklāšanas pasākums, ko organizē Finanšu ministrija sadarbībā ar Norvēģijas Karalistes vēstniecību Latvijā.

Jaunajā periodā finanšu instrumentu ieviešana notiks programmu veidā, tādējādi nodrošinot efektīvāku finanšu instrumentu īstenošanu un mērķtiecīgāku atbalstu, nodrošinot izmērāmus rezultātus un lielāku finansējuma ietekmi prioritārajās jomās. Par programmu ieviešanu būs atbildīgi programmu apsaimniekotāji – nozaru ministrijas, kas atklāšanas pasākuma pirmajā daļā prezentēs programmu sniegtās iespējas 2013.-2016. gadā un atbildēs uz jautājumiem.

Atklāšanas pasākuma programma.

Savukārt pasākuma otrajā daļā norisināsies divi tematiskie semināri par inovācijām "zaļās" ražošanas jomā un cienīga darba un trīspusējās sadarbības veicināšanu.

Semināra "Cienīgs darbs un trīspusējā sadarbība" programma.

Semināra "Inovācijas zaļās rūpniecības jomā" programma.

Jaunajā periodā projekti tiks īstenoti astoņās programmās: "Nacionālā klimata politika", "NVO fonds", "Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunošana", "Stipendiju un Norvēģijas – Latvijas pētniecības atbalsta fonds un stipendiju programma", "Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā", "Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālajām iestādēm", "Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma" un "Globālais fonds cienīga darba un trīspusējās sadarbības veicināšanai".

Finanšu instrumentu ieguldījumu mērķis ir novērst sociālo un ekonomisko nevienlīdzību EEZ ietvaros un stiprināt divpusējās attiecības starp donorvalstīm (Norvēģija, Islande un Lihtenšteina) un Latviju. Latvijai piešķirtais neto finansējums no finanšu instrumentiem ir 47,42 miljoni latu (67,48 miljoni eiro), kas ir par ~30% lielāks nekā iepriekšējā Finanšu instrumentu 2004.- 2009. gada periodā.

Uz finanšu instrumentu atklāšanas pasākumu tiek aicināti visi interesenti un potenciālie projektu iesniedzēji. Pieteikšanās uz pasākumu līdz šā gada 25. septembrim, rakstot uz e-pastu: Lelde.Kaunese@fm.gov.lv.