Apstiprināta jau trešā EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenta programma

12.09.2012

Donorvalstis ir apstiprinājušas trešo EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu 2009.-2014.gada perioda programmu īss apraksts: Finanšu ministrijā saņemta informācija par trešo donorvalstu apstiprināto programmu Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014. gada plānošanas periodā „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana”. Programmu ieviesīs Kultūras ministrija sadarbībā ar partneriem – Norvēģijas Kultūras mantojuma direkciju un Norvēģijas Mākslas padomi.

Programmas "Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana" mērķis ir pasargāt un saglabāt nākamajām paaudzēm kultūras un dabas mantojumu, padarīt to publiski pieejamu, kā arī paplašināt kultūras dialogu, veicinot Eiropas identitāti. Programmas "Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana" finansējums ir 8,2 miljoni latu. Pieci īstenojamie projekti ir jau iepriekš noteikti – "Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja ostas noliktavas atjaunošana", "Rakstniecības un mūzikas muzeja rekonstrukcija", "Raiņa un Aspazijas muzeju atjaunošana", "Zaļās sinagogas atjaunošana Rēzeknē" un "Rīgas Jūgendstila centra kultūras mantojuma digitalizācija un Virtuālā muzeja attīstība".

Vienlaikus tiks izsludināti atklātie konkursi divās aktivitātēs. Pirmā no tām ir kultūras mantojuma saglabāšana, kuras atbalsts paredzēts kultūras mantojuma restaurēšanai un saglabāšanai, īpaši koka un jūgendstila arhitektūrai, ēkām un to interjera elementiem. Projektu iesniedzēji būs valsts un pašvaldību institūcijas, kuru īpašumā vai valdījumā ir kultūras mantojuma objekti.

Otra aktivitāte būs kultūras apmaiņa, kas būs vērsta uz starptautisku kultūras un mākslas pasākumu, piemērām, izstāžu, izrāžu, koncertu, festivālu organizēšanu, kā arī uz pieredzes apmaiņu starp kultūras aģentūrām tādās atbalsta jomās kā mūzika, dejošana, teātris, cirks, vizuālā un audiovizuāla māksla, dizains, fotografēšana, literatūra, kino māksla. Projektu iesniedzēji būs valsts un pašvaldību institūcijas, nevalstiskās organizācijas, kuru darbības sfēra ir saistīta ar kultūras aktivitātēm.

Pirmā projektu atlase plānota 2013. gada pirmajā pusgadā. Plašāku informāciju par programmu skatīt www.km.gov.lv.

Kā iepriekš ziņots, pirmās donorvalstu apstiprinātās programma ir "NVO fonds", kuru Latvijā administrēs Sabiedrības integrācijas fonds, un "Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā", kuru ieviesīs Ekonomikas ministrija sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru un Norvēģijas Inovāciju aģentūru.