Konference: “Četras rehabilitācijas: Virzoties uz starpdisciplināra darba modeli”

13.12.2016

Konferences mērķis ir atskatīties uz Latvijas korekcijas dienestu programmas rezultātiem, kā arī pārrunāt iespējamos nākotnes attīstības virzienus. 

Konferences programma: 

14. decembris

9:00-10:00

Reģistrēšanās (kafija/tēja)

10:00-10:45

Konferences atklāšana:

-        Latvijas Tieslietu ministra Dzintara Rasnača uzruna

-        Norvēģijas vēstnieka Steinara Ēgila Hāgena (Steinar Egil Hagen) uzruna

-        Tieslietu un publiskās drošības ministrijas, departamenta direktora Stiga Meislera Storvika uzruna.

-        Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieces Ilonas Spures uzruna

-        Valsts probācijas dienesta vadītāja Mihaila Papsujeviča uzruna

10.45-11.15

„Dirty Deal Teatro”/ Kaņepes kultūras centrs priekšnesums

11.15-11.30

Pārtraukums

11:30-12:30

Glāzgovas Universitātes profesora Fergusa Maknīla (Fergus McNeill) (Skotija) prezentācija „Četras rehabilitācijas darbā ar likumpārkāpējiem''

12:30-13:45

Pusdienas

13.45-15.15

Norvēģijas sadarbības partneru tematiskas prezentācijas:

-        Knuta Andersena (Knut Andersen), KRUS vecākā konsultanta, prezentācija ''KRUS loma un veiktās aktivitātes Ieslodzījuma vietu pārvaldes projektā''

-        Oles Stageberga (Ole Stageberg), KRUS docenta un Svena Erika Skottes (Sven Erik Skotte), KRUS docenta prezentācija ''Dinamiskā drošība''

15.15-15.45

Kafijas pauze

15:45-16:45

Ārvalstu viesu tematiskas prezentācijas (tēmas tiek precizētas):

-        Joannas Bijokas (Joanna Bijok) (Polija), Jastrzebie-Zdroj cietuma brīvības atņemšanas daļas (penitentiary unit) vadītāja vietniece, prezentācija ''Darbs ar atkarīgajām personām Polijas cietumos''.

-        Irjas Koiksones (Irja Koikson) (Igaunija), Pērnavas probācijas departamenta vadītāja, Tallinas cietums, prezentācija, "Sabiedriskā darba prakse (piespiedu darbi) Pērnavas probācijas departamentā".

-        Giedriusa Ramanauskas,  (Giedrius Ramanauskas) Kauņas probācijas dienesta vadošais speciālists, Gintare Burokiene, Cietumu departaments, vadošā speciāliste Probācijas nodaļā, Lietuvas Republikas Tieslietu ministrija (Lietuva), prezentācija "Elektroniskā uzraudzība Lietuvā"

-        Teimuraza Magradzes (Teimurazs Magradze) (Gruzija), Gruzijas probācijas aģentūras vadītāja vietnieks, prezentācija "Probācijas loma Gruzijas juvenālās justīcijas sistēmā"

16.45-17.30

Valsts probācijas dienesta Projekta Nr.LV08/1 vadītāja Imanta Jurevičius un Ieslodzījuma vietu pārvaldes projekta Nr.LV08/2 vadītāja Māra Lustes prezentācijas par projektu īstenošanas sasniegumiem un nākotnes attīstības virzieniem. Dienas noslēgums

 

15.decembris

9:00-10:30

Darba grupas (7 tēmas)

10:30-11:00

Kafijas pauze

11.00-12.30

Darba grupas (7 tēmas) (tiek vadītas atkārtoti)

12.30-13.45

Pusdienas

13.45-15.15

Prezentācijas par pētniecības nozīmi kriminālsodu izpildē:

-        Makmāsteras Universitātes (McMaster University) klīniskā asociētā profesora psihiatrijas un uzvedības neirozinātņu jomā (Adjunct Professor in Department of Psychiatry and Behavioural Neurosciences) Robina Džefrija Vilsona (Robin Jephrey Wilson) (Amerikas Savienotās Valstis) prezentācija „Uz pierādījumiem balstītas prakses uzplaukums”

-        Valsts probācijas dienesta vadošā pētnieka Anvara Zavacka prezentācija „Pētniecības jomas attīstība un tās nozīmīgums Valsts probācijas dienesta darbības nodrošināšanā”

-        Tieslietu ministrijas Nozaru politikas departamenta Kriminālsodu izpildes politikas nodaļas vadītājas Kristīnes Ķipēnas prezentācija „Pētniecības nozīme kriminālsodu izpildes politika plānošanā”

15.15-15.45

Kafijas pauze

15:45-16:45

Prezentācijas par projektu Nr.LV08/1 un Nr.LV08/2 nozīmīgākajiem pētījumiem un nākotnes pētnieciskajām vajadzībām:

-        Valsts probācijas dienesta Projekta Nr.LV08/1 pētnieka Emīla Kāļa prezentācija „Valsts probācijas dienesta riska un vajadzību novērtēšanas instrumenta validitātes pētījums un ietekme uz praksi”

-        Valsts probācijas dienesta Projekta Nr.LV08/1 pētnieces Kristas Skaras un pētnieka Emīla Kāļa prezentācija „Probācijas programmu pētījumi un ietekme uz praksi”

-        Ieslodzījuma vietu pārvaldes Olaines cietuma Atkarīgo centra vadītājas Ilzes Ušackas, vecākās inspektores Alises Krištalas, vecākās inspektores Anetes Hofmanes prezentācija „Darbs ar atkarīgajiem ieslodzījuma vietās un pētniecības vajadzības”

16:45-17:00

Dienas noslēgums

16.decembris

 

9:00-11:00

Darba grupu vadītāju prezentācijas

11:00-11:30

Kafijas pauze

11.30-12.10

''Atjaunojošais taisnīgums – vēsture un iespējas''

-        Valsts probācijas dienesta Izlīguma nodaļas vadītāja Diāna Ziediņa

-        Norvēģijas mediācijas dienests, Centrālā administrācija - direktora vietniece Gro Iversena Rosslanda (Gro Iversen Rossland)

12:10-13:00

Profesionāļu un brīvprātīgo uzrunas (tiek precizēts)

-  Olaines cietuma (Latvijas Cietumu slimnīcas) Atkarīgo centra vecākā inspektore Iveta Putniņa

-  Olaines cietuma (Latvijas Cietumu slimnīcas)  Atkarīgo centra kapelāns Oskars Svilāns

13.00

Konferences noslēgums

13:00-14:00

Pusdienas

 

Darba grupu tēmas 

Tēma

Vadītāji

Darba valoda

Atkarības ieslodzījuma vietās – kā to risināt?

-        Ieslodzījuma vietu pārvaldes Olaines cietuma Atkarīgo centra vadītāja Ilze Ušacka

-        Ieslodzījuma vietu pārvaldes Olaines cietuma (Latvijas Cietumu slimnīca) Atkarīgo centra vecākais inspektors Vitālijs Jakovļevs

-        Olaines cietuma (Latvijas cietumu slimnīca) Atkarīgo centra galvenais inspektors Kristiāns Blumbergs

Latviešu

Sabiedrības resursu piesaiste darbam ar jauniešiem (līdzgaitniecība): izaicinājumi un risinājumi

-        Valsts probācijas dienesta Projekta Nr.LV08/1 koordinators Jānis Nicmanis

-        Valsts probācijas dienesta Uzraudzības un probācijas programmu departamenta Probācijas programmu nodaļas vecākā referente Kristiāna Lapiņa

-        Ieslodzījuma vietu pārvaldes Risku un vajadzību izvērtēšanas daļas vecākais inspektors Ainis Zālītis

Latviešu

Likumpārkāpēju recidīva riska un kriminogēno vajadzību novērtēšanas jomas attīstība Valsts probācijas dienestā un ieslodzījuma vietās

-        Ieslodzījuma vietu pārvaldes Risku un vajadzību izvērtēšanas daļas vecākā inspektore Mudīte Kruvese

-        Valsts probācijas dienesta vadošais pētnieks Anvars Zavackis

-        Valsts probācijas dienesta Uzraudzības un probācijas programmu departamenta Uzraudzības nodaļas vecākais referents Ainis Jukšs

Latviešu

Starpinstitucionālās sadarbības izaicinājumi un risinājumi

-        Ieslodzījuma vietu pārvaldes Risku un vajadzību izvērtēšanas daļas priekšnieks Valdis Groza

-        Valsts probācijas dienesta Cēsu teritoriālās struktūrvienības vadītājs Jānis Zārdiņš

-        Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes Koordinācijas un kontroles pārvaldes Dienestu koordinācijas biroja priekšnieka vietniece Iveta Štrausa

Latviešu

Kriminālsoda izpildes sistēmas modernizēšana – informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumi

-        Valsts probācijas dienesta projekta Nr.LV08/1 vadītājs Imants Jurevičius

-        Ieslodzījuma vietu pārvaldes projekta Nr.LV08/2 vadītājs Māris Luste

-        Valsts probācijas dienesta projekta Nr.LV08/1 pētnieks Emīls Kālis

Latviešu

Efektīva mācību un pētījumu sistēma

-        Valsts probācijas dienesta Mācību un pētījumu nodaļas vadītāja Dace Balančonoka

-        Kriminālsodu izpildes profesionāļu mācību jomas eksperte Daina Vanaga

-        Ieslodzījuma vietu pārvaldes Mācību centra vadītājs Eduards Vagalis

Latviešu

Praktizēt un veicināt visus četrus rehabilitācijas veidus.

Glāzgovas Universitātes profesors Ferguss Maknīls (Fergus McNeill) (Skotija)

 

Angļu (sinhronā tulkošana uz/no latv.val.)