Apstiprināts EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu 2014. – 2021. gada perioda donorvalstu regulējums

06.10.2016

Pagājušajā nedēļā Islande, Lihtenšteina un Norvēģija jeb EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu donorvalstis apstiprinājušas jaunā 2014. – 2021. gada perioda regulējumu, kas ietver programmu prioritārās jomas un donorvalstu noteikumus finanšu instrumentu ieviešanai.

Sākotnēji jaunā EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu 2014.-2021. gada perioda regulējuma dokumenti konsultāciju procesā tika nodoti sabiedriskajai apspriešanai visām valstīm, kas saņem finanšu instrumentu atbalstu, un arī donorvalstu potenciālajiem programmu partneriem, lai visas iesaistītās puses varētu sniegt savu ieguldījumu prioritāšu plānošanā un ieviešanas nosacījumu regulējumā.

Nākamajā posmā plānots darbs pie finanšu instrumentu nacionālā tiesiskā regulējuma,  Saprašanās memoranda parakstīšanas starp donorvalstīm un Latviju, kas noteiks finanšu instrumentu ieviešanas sistēmu, ar donorvalstīm saskaņotās programmas un finanšu sadalījumu. Savukārt pēc to nacionālās ratifikācijas ministrijas sadarbībā ar donorvalstu programmu partneriem izstrādās ar saprašanās memorandu atbalstītās programmas.

Latvija proaktīvi kā viena no pirmajām saņēmējvalstīm konsultējas ar donorvalstīm par programmu prioritārajām jomām, kā arī nacionālajā līmenī no ministriju puses, kas būs programmu apsaimniekotāji jaunajā periodā, tiek gatavotas potenciālās programmas.

Jau ziņots, ka Latvija jaunajā finanšu instrumentu periodā fokusēsies uz  stratēģisku un uz valsts prioritātēm balstītu pieeju, skaidriem un pamanāmiem rezultātiem, kas ir ilgtspējīgi un veicina pozitīvas pārmaiņas, ciešām divpusējām sadarbības iespējām un labās prakses pārņemšanu no iepriekšējā perioda. Jaunajā periodā (2014.–2021.gadā) Latvijas programmām tiks atvēlēti gandrīz 86 miljoni eiro finanšu instrumentu finansējuma.

Šobrīd (2009.–2014.gada periodā) Latvijā tiek īstenotas 7 programmas ar teju 350 projektiem par kopējo pieejamo finanšu instrumentu finansējumu – 67,1 miljons eiro. Līdz šim no donorvalstīm ir saņemts un Latvijas attīstībā ieguldīts finansējums 36,4 miljoni eiro jeb 54% no kopējā Latvijai piešķirtā finansējuma.

Apstiprinātā “Zilā grāmata” jeb Blue Book par programmu prioritārajām jomām: http://bit.ly/2dwXAJm

Apstiprinātais finanšu instrumentu jaunā 2014. – 2021. gada perioda donorvalstu regulējums: http://bit.ly/2dooKgm