Apstiprina Latvijas pozīciju par EEZ un Norvēģijas finanšu atbalstu

01.11.2010

Pirmdien, 1. novembrī, Ministru kabineta (MK) sēdē tika apstiprināta Latvijas pozīcija Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas finanšu instrumenta saņemšanai 2009.-2014.gada plānošanas perioda ietvaros.

Paredzēts, ka tuvākajā laikā donorvalstis noslēgs saprašanās memorandus ar saņēmējvalstīm par EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenta ieviešanu. Finanšu ministrijas speciālistu oficiālās sarunas ar donorvalstu pārstāvjiem pirms saprašanās memoranda noslēgšanas notiks šā gada 10. novembrī, un to galvenais mērķis būs saskaņot Latvijas izvirzīto prioritāšu atbilstību donorvalstu izvirzītajiem nosacījumiem, saskaņot prioritāšu ietvaros iecerētos pasākumus un atvēlēto finansējumu.

Jau iepriekš ziņots, ka Latvija ir izvirzījusi sekojošas prioritātes līdzekļu izmantošanā:

Latvijai 2009.-2014. gada periodā būs pieejami 51,27 miljoni latu: no EEZ finanšu instrumenta 24,29 miljoni latu, no Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta – 26,98 miljoni latu.

Informatīvais ziņojums pieejams MK mājas lapā.