EEZ/Norvēģijas finansējums sniedzis būtisku atbalstu Latvijas iedzīvotājiem un ekonomikai kopumā

10.06.2016

Ceturtdien, 9. jūnijā, Finanšu ministrijā (FM) notika jau piektā ikgadējā Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas finanšu instrumentu sanāksme. Tās laikā FM un citu nozaru ministriju pārstāvji ar Norvēģijas Ārlietu ministrijas, Finanšu instrumenta biroja, kā arī Norvēģijas un Islandes vēstniecības Latvijā pārstāvjiem pārrunāja EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu programmu ieviešanas līdzšinējo progresu. 

Ceturtdien, 9. jūnijā, Finanšu ministrijā (FM) notika jau piektā ikgadējā Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas finanšu instrumentu sanāksme. Tās laikā FM un citu nozaru ministriju pārstāvji ar Norvēģijas Ārlietu ministrijas, Finanšu instrumenta biroja, kā arī Norvēģijas un Islandes vēstniecības Latvijā pārstāvjiem pārrunāja EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu programmu ieviešanas līdzšinējo progresu.

Šobrīd Latvijā tiek īstenotas 7 programmas ar teju 350 projektiem par kopējo pieejamo finanšu instrumentu finansējumu – 67,1 miljons eiro. Līdz šim no donorvalstīm  ir saņemts un Latvijas attīstībā ieguldīts finansējums 36,4 miljoni eiro jeb 54% no kopējā Latvijai piešķirtā finansējuma. Jau šobrīd ieguldījumu rezultāti redzami vairākās būtiskās jomās. Ir stiprināts NVO sektors Latvijā, izstrādājot priekšlikumus efektīvas NVO atbalsta sistēmas izveidei, kas veicināja nacionālā NVO fonda ieviešanu 2016. gadā, atvēlot tam 400 000 eiro, Zaļo tehnoloģiju inkubatorā radītas ap 100 jaunas idejas, ir restaurēti vairāki kultūras objekti visā Latvijā, savukārt Korekcijas dienestu programmas ietvaros Latvijā ieviesta elektroniskā uzraudzība un atjaunotas īslaicīgās aizturēšanas vietas.

Donorvalstu pārstāvji atzinīgi novērtēja Latvijas attieksmi, līdz šim paveikto darbu un ievērojamo progresu programmu īstenošanā, kā arī risku vadību, kas ļauj sasniegt un pat pārsniegt izvirzītos mērķus. Latvija joprojām uzrāda vienu no labākajiem sniegumiem programmu ieviešanā starp citām finanšu instrumentu saņēmējvalstīm. Tā pamatā ir koncentrēšanās uz labu pārvaldību un reālām reformām.

Vienlaikus Norvēģijas vēstnieks apsveica Latviju ar veiksmīgu iestāšanos OECD, ko līdz šim arī Norvēģijas puse dažādos veidos atbalstīja sarunu procesā. Tāpat vēstnieks pauda atbalstu turpmākai strukturālo reformu realizēšanai Latvijā.

Sanāksmes laikā abas puses atzina, ka izveidotā sadarbība un savstarpējā uzticība ir tā, kas sniedz pārliecību, ka arī nākamajā finanšu instrumentu periodā 2014.–2021.gadā Latvijai izdosies sasniegt izvirzītos mērķus. Tāpat donorvalstis uzsvēra bilaterālo attiecību stiprināšanas nozīmi, kas veicina sadarbību EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu programmās un projektos.

Līdz šim finanšu instrumenti snieguši ieguldījumu tādās Latvijas attīstībai būtiskās jomās kā tieslietas, zinātne un inovācijas, pašvaldību kapacitātes stiprināšana, vide, kultūras mantojuma saglabāšana un pilsoniskā sabiedrība.

Tāpat gada sanāksmes ietvaros abas puses pārrunāja jaunā EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu perioda 2014.–2021. gadam uzsākšanu un prioritātes saistībā ar nupat donorvalstu publiskoto regulējuma projektu. Šobrīd notiek donorvalstu sagatavoto dokumentu apspriešana un saskaņošana ar saņēmējvalstīm, kuru plānots pabeigt šī gada septembrī.

Finanšu ministrijas pārstāvji uzsvēra, ka jaunajā finanšu instrumentu periodā jāfokusējas uz  stratēģisku un uz Latvijas valsts prioritātēm balstītu pieeju, skaidriem un pamanāmiem rezultātiem, kas ir ilgtspējīgi un veicina pozitīvas pārmaiņas, ciešām bilaterālām sadarbības iespējām un labās prakses pārņemšanau no iepriekšējā perioda.

Sanāksmes foto: https://www.flickr.com/photos/71595363@N02/albums/72157668647215920  

Plašāka informācija par finanšu instrumentiem pieejama mājaslapā www.eeagrants.lv un www.norwaygrants.lv