EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021. gada perioda dokumenti publiskajai apspriešanai

06.06.2016

Uzsākot jaunā EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu 2014.-2021. gada perioda konsultāciju procesu, Finanšu instrumentu biroja aicina komentēt dokumentus, kas ietver programmu prioritātes un jomas un donorvalstu noteikumus finanšu instrumentu ieviešanai. 

Uzsākot jaunā EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu 2014.-2021. gada perioda konsultāciju procesu, Finanšu instrumentu biroja aicina komentēt dokumentus, kas ietver programmu prioritātes un jomas un donorvalstu noteikumus finanšu instrumentu ieviešanai.

Publiskajai apspriešanai tiek nodoti šādi jaunā EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021. gada perioda dokumentu projekti:

1)         “Zilās grāmatas” projekts, kas ietver EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021. gada plānošanas perioda prioritātes un programmu jomas;

2)         EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenta donorvalstu noteikumi un to pielikumu projekti.

Lai sagatavotu Latvijas kā saņēmējvalsts komentārus, aicinām izskatīt minēto dokumentu projektus un atsūtīt savus komentārus (ja iespējams – angļu valodā) Finanšu ministrijas Eiropas Savienības (ES) fondu vadības un kontroles sistēmas departamenta ES fondu tiesiskā nodrošinājuma nodaļas vadītājai Lindai Barbarai uz e-pasta adresi Linda.Barbara@fm.gov.lv līdz 2016.gada 17.jūnijam. “Zilās grāmatas”, donorvalstu noteikumu un to pielikumu komentēšanai izmantojamas pievienotās veidlapas.

Ja ir kādi jautājumi saistībā ar “Zilās grāmatas” projektu, lūdzam sazināties ar Eiropas Savienības fondu stratēģijas departamenta Uzņēmējdarbības un inovāciju plānošanas nodaļas vadītāju Kristīni Kapustu – tālr. 67095482, e-pasts Kristine.Kapusta@fm.gov.lv

"Zilās grāmatas" projekts

EEZ finanšu instrumenta donorvalstu noteikumi

Norvēģijas finanšu instrumenta noteikumi

Veidlapas komentēšanai