Eksperti: Jaunajā EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu periodā investīcijām jābūt vēl mērķētākām

22.04.2016

Piektdien, 22. aprīlī, Finanšu ministrijas (FM) valsts sekretāres vietnieks Eiropas Savienības (ES) fondu jautājumos Armands Eberhards  un Ārlietu ministrijas Valsts sekretāra vietniece Eiropas lietās Inga Skujiņa tikās ar Norvēģijas Ārlietu ministrijas Centrāleiropas nodaļas direktoru Sjuru Larsenu (Sjur Larsen) un Norvēģijas vēstnieku Latvijā Steinaru Ēgilu Hāgenu (Steinar Egil Hagen), lai turpinātu jau uzsāktās neformālās sarunas par jauno EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu periodu. Esošā perioda projekti pilnībā tiks pabeigti līdz 2017. gada aprīļa beigām, tāpēc jau tagad ir būtiski gatavoties jaunajam finanšu instrumentu periodam un noteikt tā prioritātes.

Kā vienu no mērķiem jaunajā finanšu instrumentu periodā Norvēģijas pārstāvji iezīmēja vienkāršotākas sistēmas un nosacījumu nodrošināšanu, kā arī efektīvāku procedūru sekmēšanu, plānojot gan programmas, gan projektus. Šādu pieeju atbalstīja arī Latvijas eksperti. Tas dotu iespēju investīcijas padarīt vēl mērķētākas, jo rezultāti nav atkarīgi no programmu skaita, bet gan to nozīmes valsts tautsaimniecībai. Tādējādi tiktu nodrošināts arī tas, ka rezultāti būs daudz ilgtspējīgāki un iedzīvotājiem būtiskāki, savukārt izmaksas efektīvākas.

Sanāksmes laikā Norvēģijas amatpersonas iezīmēja arī jaunā perioda prioritāros virzienus, kas varētu būt inovācijas, konkurētspēja, pētniecība un izglītība; sociālā iekļaušana; vide un enerģētika; kultūra; reģionālā sadarbība un iekšlietas. Tāpat būtiska uzmanība tiks veltīta jauniešu nodarbinātības problēmu risināšanai. Kā viens no jauninājumiem jaunajā periodā plānota reģionālā sadarbības fonda īstenošana divpusējai vai daudzpusējai sadarbībai starp donoriem, saņēmējvalstīm un kaimiņvalstīm, ar kurām tās robežojas.   

Līdz šim finanšu instrumenti snieguši ieguldījumu tādās Latvijas attīstībai būtiskās jomās kā tieslietas, zinātne un inovācijas, pašvaldību kapacitātes stiprināšana, vide, kultūras mantojuma saglabāšana un pilsoniskā sabiedrība.

Pašlaik Latvijā tiek īstenotas 7 programmas par kopējo pieejamo finanšu instrumentu finansējumu – 67,1 miljons eiro. Ieguldījumu mērķis ir novērst sociālo un ekonomisko nevienlīdzību EEZ valstīs, kā arī stiprināt divpusējās attiecības starp donorvalstīm (Norvēģija, Islande un Lihtenšteina) un saņēmējvalstīm. Šobrīd no donorvalstīm  ir saņemts finansējums 40% jeb 27 miljoni eiro no kopējā Latvijai piešķirtā finansējuma.

Plānots, ka oficiālās sarunas starp donorvalstīm un saņēmējvalstīm varētu uzsākt, kad tiks parakstīts līgums par jauno periodu starp Eiropas Komisiju un finanšu instrumentu donorvalstīm. Līguma parakstīšana paredzēta 2016. gada maijā.

Tikšanās foto ir aplūkojami flickr vietnē.

Plašāka informācija par finanšu instrumentiem pieejama mājaslapā www.eeagrants.lv un www.norwaygrants.lv.