Projektu ilgtspēja – būtiskākais EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu jaunajā periodā

08.04.2016

Ceturtdien, 7. aprīlī, Finanšu ministrijas (FM) valsts sekretāres vietnieks Eiropas Savienības (ES) fondu jautājumos Armands Eberhards tikās ar Islandes vēstnieci Latvijā Kristīnu Adalbjorgu Arnadotiru (Kristín Aðalbjörg Árnadóttir) un Norvēģijas vēstnieku Latvijā Steinaru Ēgilu Hāgenu (Steinar Egil Hagen), lai pārrunātu EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu ieviešanas progresu Latvijā un jaunā perioda fokusu.

Kā atzina visi klātesošie, valstu līdzšinējā sadarbība EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu 2009.-2014. gada perioda ieviešanā bijusi sekmīga un sniegusi būtisku atbalstu gan Latvijas tautsaimniecībai un iedzīvotājiem, gan valstu savstarpējo bilaterālo attiecību stiprināšanā. Šī perioda projekti pilnībā tiks pabeigti līdz 2017. gada aprīļa beigām, tāpēc jau tagad būtiski ir gatavoties jaunajam finanšu instrumentu periodam un kopā ar donorvalstīm noteikt tā prioritātes.

Tāpat gan FM valsts sekretāres vietnieks, gan vēstnieki atzina to, ka jaunajā periodā jātiecas uz ilgtspējīgu un visai sabiedrībai būtisku projektu atbalstīšanu, kā tas bijis līdz šim, tomēr finansējuma piešķiršana varētu būt vēl mērķētāka, lai panāktu maksimālu efektu un izvirzīto mērķu sasniegšanu. Kā arī papildus būtu jādomā par finanšu instrumentu vienkāršošanu.

Līdz šim finanšu instrumenti snieguši ieguldījumu tādās Latvijas attīstībai būtiskās jomās kā tieslietas, zinātne un inovācijas, pašvaldību kapacitātes stiprināšana, vide, kultūras mantojuma saglabāšana un pilsoniskā sabiedrība. Klātesošie bija vienisprātis, ka galvenie akcenti nebūtu maināmi, bet, iespējams, atsevišķas programmas varētu kā apvienot vai papildināt, lai sasniegtu labākus rezultātus.

Pašlaik Latvijā tiek īstenotas 7 programmas par kopējo pieejamo finanšu instrumentu finansējumu – 67,1 miljons eiro. Ieguldījumu mērķis ir novērst sociālo un ekonomisko nevienlīdzību EEZ, kā arī stiprināt divpusējās attiecības starp donorvalstīm (Norvēģija, Islande un Lihtenšteina) un saņēmējvalstīm. Šobrīd no donorvalstīm  ir saņemts finansējums 40% jeb 27 miljoni eiro no kopējā Latvijai piešķirtā finansējuma.

Tikšanās foto: https://www.flickr.com/photos/71595363@N02/albums/72157664573255974