VARAM organizē konferenci par klimata pārmaiņām – to ietekmi uz Latviju

31.03.2016

Ceturtdien, 2016. gada 31. martā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) organizē Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada programmas "Nacionālā klimata politika" projektu konferenci "Klimata pārmaiņas – vai jāmainās arī mums?".

Konferences mērķis ir informēt par Latvijā īstenotajos projektos par klimata politikas jomā* sasniegtajiem rezultātiem un turpmāk veicamajiem darbiem. Tāpat plānots pārrunāt šo projektu rezultātu pielietojumu turpmākai Latvijas klimata politikas attīstīšanai un pilnveidošanai.

Pasākumā tiks sniegta informācija par Latvijas meteoroloģisko parametru klimatisko analīzi periodā no 1961. līdz 2010. gadam. Klātesošie tiks informēti par plūdu riska kartēm Lielupes, Ventas un Gaujas upju baseiniem, jūras telpiskā plānojuma 1. redakciju, lauksaimniecības sektora siltumnīcefekta gāzu emisiju aprēķina metodoloģiju un digitālo augšņu datu bāzi. Konferencē ar pieredzi dalīsies arī partneri no Norvēģijas.

Pasākuma norises dienā konferenci būs iespējams vērot arī interneta tiešraidē VARAM mājas lapā.

Tā kā dalībnieku skaits pasākumā ir ierobežots, aicinām pieteikt savu dalību, sazinoties ar Solvitu Degaini (solvita.degaine@varam.gov.lv, 67026475) vai Elīnu Reihmani (elina.reihmane@varam.gov.lv, 67026476).

Konference notiks “Koka Rīga”, Krāsotāju ielā 12, Rīgā.

 

* Projekti "Priekšlikuma izstrāde Nacionālajai klimata pārmaiņu pielāgošanās stratēģijai, identificējot zinātniskos datus un pasākumus pielāgošanās klimata pārmaiņām nodrošināšanai, kā arī veicot ietekmju un izmaksu novērtējumu" un "Nacionālās sistēmas pilnveidošana siltumnīcefekta gāzu inventarizācijai un ziņošanai par politikām, pasākumiem un prognozēm".