Noslēdzies konkurss pirmajā Norvēģijas instrumenta programmā

26.04.2012

Noslēdzies konkurss pirmajā atvērtajā Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmā "Globālais fonds cienīga darba un trīspusējās sadarbības veicināšanai" (Fund for Decent Work and Tripartite Dialogue), kurā varēja pieteikties sociālie partneri, valsts iestādes un organizācijas, kas veic regulārus pasākumus saistībā ar cienīga darba jautājumiem vai trīspusēju sadarbību.

No Latvijas Norvēģijas institūcijai "Innovation Norway", kas ir programmas īstenotājs, kopumā tika iesniegti astoņi pieteikumi gandrīz viena miljona eiro apmērā. Latvijas pieprasītais grants ir 2,4 reizes lielāks nekā pieejamais finansējums. Tai pat laikā no divpadsmit valstīm, kurām šī programma ir pieejama, tikai trijās valstīs (Čehijā, Igaunijā, Kipra nav programmai pieteikusies) ir pieprasīts mazāks finansējums nekā konkursā pieejamais.