Palielināts finansējums un pagarināts projektu īstenošanas termiņš atbalsta programmā "zaļās" ražošanas jomā

15.09.2015

Ministru kabineta šā gada 8.septembra sēdē tika apstiprināts Ekonomikas ministrijas priekšlikums palielināt finansējuma apmēru un pagarināt projektu īstenošanas termiņu Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas "Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā" aktivitātē "Nelielu apjomu grantu shēma".

Aktivitātes "Nelielu apjomu grantu shēma" mērķis ir sekmēt jaunuzsāktu komercdarbības aktivitāšu attīstību, sniedzot atbalstu komersantiem jaunu vai būtiski uzlabotu produktu, pakalpojumu un tehnoloģiju izstrādē un ieviešanā, komercdarbības attīstīšanā.

Ministru kabinets 8. septembrī lēma palielināt aktivitātes "Neliela apjoma grantu shēma" pieejamo finansējumu par 877 118,37 EUR (tādējādi aktivitātes kopējam finansējumam sastādot 2 517 333 EUR), kura ietvaros būs iespēja papildus atbalstīt vēl 7 - 9 projektu iesniegumus.

Vienlaikus, pamatojoties uz donorvalsts lēmumu, Ministru kabinets lēma visiem Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas "Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā" projektu īstenotājiem, kuru līgumi noslēgti līdz 2015.gada 15.septembrim, dot iespēju pagarināt projektu īstenošanas termiņu līdz 2017.gada 30.aprīlim, kas ļaus līdzfinansējuma saņēmējiem īstenot projektus kvalitatīvāk un efektīvāk izmantot piešķirto atbalstu.

Neliela apjoma grantu shēmas līdzfinansējuma saņēmēji saņem atbalstu no "Zaļo tehnoloģiju inkubatora" subsidētu pakalpojumu veidā inkubācijas fonda ietvaros. Neliela apjoma grantu shēmas ietvaros papildus tiek sniegts atbalsts atlīdzības izmaksām, kā arī materiālu un ārējo pakalpojumu izmaksām līdzfinansējuma saņēmēja jaunuzsāktās komercdarbības biznesa plānā paredzēto atbalstāmo darbību īstenošanai.

Detalizēti ar 2015.gada 8.septembra Ministru kabineta sēdē apstiprinātajiem grozījumiem Norvēģijas finanšu instrumenta 2009. - 2014. gada perioda programmā "Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā" var iepazīties Ministru kabineta mājaslapā:

  1. Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 2.aprīļa noteikumos Nr.181 "Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas "Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā" īstenošanas kārtība"
  2. Grozījumiem Ministru kabineta 2013.gada 10.decembra noteikumos Nr.1442 "Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas "Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā" atklāta projektu konkursa īstenošanas kārtība"

Kā informēts iepriekš, programmas "Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā" vispārējais mērķis ir palielināt "zaļo" komersantu konkurētspēju, vairot "zaļās" inovācijas un veicināt "zaļo" uzņēmējdarbību. Programmas kopējais finansējums: 12 586 667 EUR. Programmas ietvaros tiek īstenotas četras aktivitātes: Iepriekš noteiktais projekts "Zaļo tehnoloģiju inkubators", Nelielu apjomu grantu shēma, Atklātā konkurss "Atbalsts "zaļo" tehnoloģiju ieviešanai ražošanā" un Bilaterālais fonds. Papildu informācija par šīm aktivitātēm publicēta Ekonomikas ministrijas mājaslapā.

"Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā" ir viena no astoņām programmām Latvijā, kas tiek īstenota, pateicoties Norvēģijas finanšu instrumenta (Norway Grants) atbalstam 2009.-2014. gada plānošanas periodā. Detalizētāka informācija par Norvēģijas finanšu instrumentu Latvijā pieejama Norvēģijas finanšu instrumenta mājaslapā.