Noskaties video par Norvēģijas finanšu instrumenta programmas stratēģisko partnerattiecību veicināšanas un pieredzes apmaiņas pasākumu!

07.07.2015

No 27. līdz 28. maijā Marka Rotko mākslas centrā Daugavpilī norisinājās Norvēģijas finanšu instrumenta 2009. – 2014.gada perioda programmas "Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm" ietvaros finansēts stratēģisko partnerattiecību veidošanas seminārs un pieredzes apmaiņas pasākums, kuru organizēja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību un Norvēģijas Vietējo un reģionālo varas iestāžu asociāciju.

Pasākuma mērķis – sniegt iespēju Latvijas un Norvēģijas pašvaldību politiskā un administratīvā līmeņa pārstāvjiem tikties klātienē, lai nodibinātu vai atjaunotu kontaktus, iepazīstoties ar savstarpējās sadarbības iespējām nākamajā attīstības plānošanas periodā, jo īpaši reģionālās attīstības kontekstā, kā arī pārrunātu iespējamo stratēģisko partnerattiecību noslēgšanu un apmainītos ar pieredzi jautājumos, kuri saistīti ar pašvaldību darbību Latvijā un Norvēģijā.

Pasākums norisinājās ar programmas Divpusējās sadarbības fonda atbalstu.