Finanšu ministrs Jānis Reirs: Latvijas iedzīvotāji novērtē EEZ/Norvēģijas finansējuma sniegto atbalstu

11.06.2015

Ceturtdien, 11. jūnijā, Finanšu ministrijā (FM) notika ikgadējā Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas finanšu instrumentu gada sanāksme. Tās laikā ministrijas pārstāvji ar Norvēģijas Ārlietu ministrijas, Finanšu instrumentu biroja un Norvēģijas vēstniecības Latvijā pārstāvjiem pārrunāja EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu īstenošanas gaitu un programmu ieviešanas progresu 2014.-2015. gadā.

Šobrīd notiek aktīvs projektu ieviešanas periods. EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu ieviešanai Latvijā paredzētais neto finansējums ir 67,1 miljoni eiro. Ieguldījumu mērķis ir novērst sociālo un ekonomisko nevienlīdzību EEZ, kā arī stiprināt divpusējās attiecības starp donorvalstīm un saņēmējvalsti. Patlaban no kopējā finansējuma izlietoti 22% jeb 14,7 miljoni eiro. Paredzēts, ka visas programmas noslēgsies 2017. gadā.

“Norvēģu finansējuma investīcijas Latvijā veicina mūsu iedzīvotāju labklājību un sniedz sabiedrībai reālus ieguvumus. Šo atbalstu izjūt ne tikai galvaspilsētā, bet arī tuvākos un tālākos Latvijas reģionos, kur ikdienā ar projektu starpniecību tiek veidotas jaunas darbavietas, daudzveidīgāki pakalpojumi, saglabāts un attīstīts kultūras mantojums. Iedzīvotāji novērtē Norvēģijas finansējuma sniegto atbalstu”, norāda finanšu ministrs Jānis Reirs. 

Norvēģijas pārstāvji, uzklausot FM ziņojumus, augstu novērtēja sadarbību, attieksmi un ieguldīto darbu programmu ieviešanā. Norvēģijas pārstāvji informēja, ka Latvija joprojām uzrāda vienu no labākajiem sniegumiem programmu ieviešanā starp citām instrumentu saņēmējvalstīm. Gan FM, gan Norvēģijas pārstāvji atzina, ka ir izveidojusies cieša un veiksmīga sadarbība.

Tāpat abas puses apzinās, ka ir iespējams sasniegt vēl vairāk, mācoties no pieredzes un mērķtiecīgi fokusējoties uz rezultātu, vienlaikus vienkāršojot dažādas procedūras. Norvēģijas puse akcentēja būtisko nozīmi bilaterālo attiecību stiprināšanā dažādās jomās, aicinot Latviju pielikt visas pūles šī mērķa sasniegšanā, īpaši EEZ/Norvēģijas finansētajās programmās un projektos.

Sanāksmes laikā Norvēģijas delegācija apmeklēja trīs projektu īstenošanas vietas Cēsīs – Cēsu audzināšanas iestādi nepilngadīgajiem, zinātnes centru “Z(in)oo” un Cēsu viduslaiku pili, kā arī uzklausīja Latvijas Sarkanā krusta prezentāciju par dzīves kvalitātes uzlabošanu sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, kas veikta sadarbībā ar Norvēģijas Sarkano krustu. Norvēģijas partneri īpaši atzīmēja pēdējo kā veiksmes stāstu, kā ar ļoti niecīgu finansiālu atbalstu var sasniegt tik ievērojami daudz.

Vairāk informācijas par finanšu instrumentu programmām ir finanšu instrumentu mājaslapā.

Foto no gada sanāksmes un vizītēm Cēsīs.