Izsludina atklātu projektu konkursu programmā "NVO fonds"

03.11.2014

Pirmdien, 3. novembrī, Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) ir izsludinājis atklātu projektu konkursus Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas "NVO fonds" ietvaros.

Programmas "NVO fonds" mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību Latvijā un stiprināt atbalstu sociālajam taisnīgumam, demokrātijai un ilgtspējīgai attīstībai. Programmas līdzfinansējumu veido Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts budžeta līdzfinansējums. Līdzfinansējuma saņēmējs nodrošina savu finansējumu vismaz 10% apmērā no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

Apakšprogrammā "Nevalstisko organizāciju projektu programma" pieejamais programmas līdzfinansējums mikroprojektu iesniegumu trešajā konkursā ir EUR 205 057 (EUR 168 579 1.atbalsta jomā „Sociālā sektora aktivitātes” un EUR 36 478 2.atbalsta jomā "Vienotas sabiedrības veidošana").

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš: 2015.gada 5.janvāris līdz plkst. 18:00.

Laika posmā no 2014.gada 10.novembra līdz 12.decembrim tiks rīkoti informatīvie semināri par projektu iesniegumu sagatavošanu gan Rīgā, gan reģionos, par kuru norises vietu un laiku detalizētāka informācija būs pieejama fonda interneta mājaslapā www.sif.lv

Vairāk informācijas par programmu un plānotajiem semināriem ir pieejama SIF mājaslapā.