Donorvalstu pārstāvji pozitīvi novērtē Latvijas EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu līdzfinansēto programmu progresu

30.10.2014

Ceturtdien, 30. oktobrī, Finanšu ministrijā vadošās iestādes vadītājs Armands Eberhards tikās ar augsta līmeņa Norvēģijas Ārlietu ministrijas (ĀM)  pārstāvjiem – valsts sekretāri Ingvild Næss Stub un ĀM Eiropas politikas departamenta un EEZ/ES lietu departamenta pārstāvjiem, kā arī ar Norvēģijas vēstnieku Latvijā Steinar Egil Haugen, lai pārrunātu aktuālos EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu ieviešanas jautājumus Latvijā.

Vizītes laikā donorvalstu un Latvijas puses apmainījās ar viedokļiem par kopējās Eiropas Kohēzijas politikas nozīmīgumu Eiropas kopējo mērķu – stiprināt labklājību, ilgtspējīga attīstība un drošība Eiropā – sasniegšanā. Tika runāts par ES fondu 2014-2020 perioda un EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu kopējiem prioritāro virzienu (vide un klimata izmaiņas, atbalsts MVU un inovācijām, ieguldījums cilvēkresursos (izglītība un sociālie aspekti), sinerģiju un savstarpēji papildinošo efektu, tādējādi radot būtisku investīciju ieguldījumu Latvijā.

Sarunās tika uzsvērts arī Latvijai nozīmīgs periods – 2015. gada pirmais pusgads – kad Latvija būs Eiropas Savienības padomes prezidējoša valsts un Norvēģijas pārstāvji pozitīvi novērtēja, ka arī no EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentiem ir atbalstīti trīs lieli pasākumi Latvijas prezidentūras ietvaros. Divas Eiropas līmeņa konferences šādās jomās – Eiropas Sociālas aprūpes politikas attīstība un Viedās Specializācijas Stratēģija, kā arī pasākumi Baltijas jūras Stratēģijas foruma ietvaros.

Donorvalstu pārstāvji pozitīvi novērtējā pēdējā laika Latvijas EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu līdzfinansēto programmu progresu. Ir apstiprināti un uzsākta visu 18 iepriekš noteikto projektu ieviešana. Izsludināta lielākā daļa (11 no 14 konkursiem) atklāto projektu konkursu. Līdz 2014.gada beigām tiks apstiprināti projekti – Zaļo inovāciju programmā, Klimata politikas programmā (divās grantu shēmās) un Pētniecības un Stipendijas programma (Pētniecības aktivitātē). Pēdējie trīs konkursi tiks izsludināti jau novembrī šādās programmās – NVO fonda programma (jau 3.novembrī), Zaļo inovāciju programmā un Pētniecības un Stipendijas programma (Stipendiju aktivitātē).

Gan Latvijas, gan Norvēģijas puse pozitīvi novērtēja Latvijas un donorvalstu bilaterālo attiecību veidošanos gan EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu līdzfinansētajām programmām, kā arī ārpus tām. Abu valstu ekonomisko attiecību svarīgums ar katru gadu pieaug un par to liecina arī Norvēģijas tiešo investīciju pieaugums Latvijā. Pēdējos gados Norvēģija ir viena no 10 lielākajam ārējās tirdzniecības sadarbības partnerēm un kļūstot par piekto lielāko investoru Latvijā, ieguldot tiešās investīcijas 582,8 miljonus eiro 2013. gadā.