Noslēdzies programmas "Nacionālā klimata politika" projektu atklātais konkurss

21.10.2014

8. oktobrī noslēdzās Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu instrumenta 2009.- 2014.gada perioda programmas „Nacionālā klimata politika” projektu atklātais konkurss “Ilgtspējīgu ēku, atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju un inovatīvu emisiju samazinošu tehnoloģiju attīstība”. Kopā saņemti 23 projektu iesniegumi, kas pieejamo līdzfinansējumu pārsniedz trīs reizes.

No visiem pieteikumiem piecus iesniegumus iesniegušas biedrības vai nodibinājumi, 13 iesniedzēji ir tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestādes, atvasinātas publiskas personas, savukārt pieci ir komersanti.

No 23 projektiem septiņos projektos ir piesaistīts partneris no Norvēģijas jeb 30% no kopējā iesniegtā projektu skaita.

Kopā pieprasītais finanšu instrumenta finansējums – 14 108 977,69 eiro, kas trīs reizes pārsniedz konkursā pieejamo līdzfinansējumu (5 000 000 eiro).

Ir uzsākta projektu vērtēšana atbilstoši administratīvajiem kritējiem. Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA) ir jāpieņem gala lēmums par projektu apstiprināšanu vai noraidīšanu līdz ir spēkā Eiropas Savienības valsts atbalsta nosacījumi finansējuma piešķiršanai komersantiem konkursa atbalstītajās jomās (zema enerģijas patēriņa ēku būvniecību, esošu ēku rekonstrukcija, atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošana siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanai un inovatīva produkta, tehnoloģijas vai risinājuma  izveide, testēšana un demonstrēšana), proti, līdz 2014. gada 31. decembrim.