Noslēdzies programmas "Nacionālā klimata politika" neliela apjoma grantu shēmas projektu atklātais konkurss

21.10.2014

19. septembrī noslēdzās Eiropas ekonomikas zonas (EEZ) finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „Nacionālā klimata politika” neliela apjoma grantu shēmas projektu atklātais konkurss “Kapacitātes celšana pētījumiem un pasākumiem sabiedrības zināšanu uzlabošanai par klimata pārmaiņām un to radītajām sekām”. Kopā saņemti 63 projektu iesniegumi.

No visiem pieteikumiem 28 iesniegumus iesniegušas biedrības vai nodibinājumi,     19 iesniedzēji ir tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestādes, atvasinātas publiskas personas, savukārt 16 ir komersanti.

No 63 projektiem 32 projektos ir piesaistīts viens partneris no Norvēģijas jeb 51% no kopējā iesniegto projektu skaita.                                                                                                                     

Kopā pieprasītais finanšu instrumenta finansējums ir 6 724 948,23 eiro, kas četras reizes pārsniedz konkursā pieejamo līdzfinansējumu (1 718 044 eiro).

Šobrīd noris projektu vērtēšana atbilstoši administratīvajiem kritējiem. Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA) ir jāpieņem gala lēmums projektu apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu ne vēlāk kā četru mēnešu laikā no projektu konkursa beigu datuma - līdz 2015. gada 19. janvārim.