Seminārā uzsver efektīvu risku vadības lomu EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu pārvaldībā

10.10.2014

No 24. līdz 25. septembrim Tallinā norisinājās Finanšu instrumenta biroja (FIB) organizētais seminārs par risku vadību un uz rezultātiem vērstu Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas finanšu instrumentu  pārvaldību. Tajā piedalījās un ar savu pieredzi dalījās arī Latvijas vadošās iestādes pārstāvji.

FIB pārstāvji prezentēja aktuālo informāciju par šobrīd sasniegtajiem EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu rezultātiem un cik būtiska loma rezultātu sasniegšanā ir efektīvai risku vadībai. Semināra darba kārtības ietvaros Latvija prezentēja savu pieredzi par risku vadības grupas darbu.

Semināra laikā FIB pārstāvji uzsvēra, ka esošajā EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu 2009-2014 īstenošanas periodā svarīgi ir fokusēti, proporcionāli un sabalansēti vadīt riskus konkursu norises procesā un programmu/projektu īstenošanas posmā, lai sasniegtu plānotos rezultātus pēc iespējas efektīvāk.

Seminārā tika sniegts arī plašāks skaidrojums par korupcijas riska izvērtējuma nozīmi- vērst saņēmējvalstu uzmanību uz korupcijas riska iespējamību katrā no valstīm, kā arī lai sniegtu valstīm praktisku rīku, kas norāda uz jomām un programmām ar augstāko korupcijas risku. Plašāk šī informācija aprakstīta prezentācijā. Tāpat arī saņēmējvalstis tika iepazīstinātas ar sūdzību iesniegšanas mehānisma labo praksi – kā vienu no korupcijas risku mazinošiem pasākumiem.

FIB pārstāvji uzsvēra, ka EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu uzraudzībā un programmu un projektu īstenošanā būtisks princips  ir “nulles tolerance” attiecībā un nesaimniecisku finanšu līdzekļu vadību un korupciju, attiecīgi FIB skatījumā tas ir atskaites punktus, lai noteiktu problēmu rādītājus jeb “red flags” projektu īstenošanas posmā. Plašāk par šo iespējams iepazīties prezentācijā.

Foto no semināra: https://www.youtube.com/watch?v=lKtbO5EB0KU&list=UUNP-n3JiG_t4eYQ1YhsMR_A;

https://www.facebook.com/EEANorwayGrants/posts/10152750642707363