Izsludināta programmas „Inovācijas „zaļās” ražošanas jomā” neliela apjoma grantu shēmas 2.kārta

30.09.2014

30. septembrī tika izsludināta programmas „Inovācijas „zaļās” ražošanas jomā” neliela apjoma grantu shēmas 2.kārta.

Neliela apjoma grantu shēmas mērķis ir sekmēt jaunuzsāktu komercdarbības aktivitāšu attīstību, sniedzot atbalstu komersantiem jaunu vai būtiski uzlabotu produktu, pakalpojumu un tehnoloģiju izstrādē un ieviešanā, komercdarbības attīstīšanā programmas atbalstāmajās jomās, sniedzot atbalstu no Zaļā tehnoloģiju inkubatora subsidētu pakalpojumu veidā.

Neliela apjoma grantu shēmas projekta līdzfinansējuma saņēmējam tiek attiecinātas šādas izmaksas:

Atbalsta saņēmēji ir Latvijas Republikā reģistrēts komersants, kas atbilst sīkā (mikro), mazā vai vidējā komersanta statusam, vai Latvijas Republikā reģistrēts komersants, kura viens no dibinātājiem vai vienīgais dibinātājs ir Latvijas Republikā reģistrēta zinātniskā institūcija, kas reģistrēta zinātnisko institūciju reģistrā.

Vairāk informācijas LIAA mājaslapā