Izsludina programmas „Inovācijas „zaļās” ražošanas jomā” neliela apjoma grantu shēmas projektu iesniegumu atklātu konkursu

01.07.2014

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) šā gada 1.jūlijā izsludināja Norvēģu finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Inovācijas „zaļās” ražošanas jomā” neliela apjoma grantu shēmas projektu iesniegumu atklātu konkursu.

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) šā gada 1.jūlijā izsludināja Norvēģu finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Inovācijas „zaļās” ražošanas jomā” neliela apjoma grantu shēmas projektu iesniegumu atklātu konkursu.

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) šā gada 1.jūlijā izsludināja Norvēģu finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Inovācijas „zaļās” ražošanas jomā” (turpmāk – programma) neliela apjoma grantu shēmas projektu iesniegumu atklātu konkursu.

Konkursa mērķis ir sekmēt jaunuzsāktu komercdarbības aktivitāšu attīstību, sniedzot atbalstu komersantiem jaunu vai būtiski uzlabotu produktu, pakalpojumu un tehnoloģiju izstrādē un ieviešanā un komercdarbības attīstīšanā.

Projektu iesniedzēji ir Latvijas Republikā reģistrēti komersanti, kas atbilst sīkā (mikro), mazā vai vidējā komersanta statusam, kā arī Latvijas Republikā reģistrēti komersanti, kuru viens no dibinātājiem vai vienīgais dibinātājs ir Latvijas Republikā reģistrēta zinātniskā institūcija, kas reģistrēta zinātnisko institūciju reģistrā. Minētie komersanti var iesniegt projekta iesniegumu neliela apjoma grantu shēmas līdzfinansējuma saņemšanai arī sadarbībā ar donorvalsts projekta partneri, kas ir juridiska persona – donorvalstī reģistrēts komersants vai zinātniska institūcija.

Neliela apjoma grantu shēmas līdzfinansējuma saņēmēji saņem atbalstu no Zaļo tehnoloģiju inkubatora subsidētu pakalpojumu veidā inkubācijas fonda ietvaros, un papildus tiek sniegts atbalsts atlīdzības izmaksām, kā arī materiālu un ārējo pakalpojumu izmaksām līdzfinansējuma saņēmēja jaunuzsāktās komercdarbības biznesa plānā paredzēto atbalstāmo darbību īstenošanai. Zaļo tehnoloģiju inkubators (tā operators - „Green Industry Innovation Center”) ir izveidots programmas ietvaros, un tā dibinātāji ir Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte un Norvēģijas industriālās attīstības korporācija „SIVA”. Tā mērķis ir atbalstīt jaunu uzņēmumu veidošanu un attīstību „zaļo inovāciju” jomās.

Kopējais konkursa ietvaros pieejamais finansējums ir 872 800 EUR. Vienam projektam pieejamais finansējums ir 10 000 līdz 140 000 EUR.

Konkursa iesniegumi tiks pieņemti atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 2.aprīļa noteikumiem „Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas "Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā" īstenošanas kārtība”.

Plašāka informācija pieejama LIAA mājaslapā.

Programmas "Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā" īstenošanu nodrošina programmas apsaimniekotājs – Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija sadarbībā ar LIAA un donorvalsts programmas partneri – Norvēģijas Karalistes valsts uzņēmumu „Innovation Norway”.