Trešdiena,
2020.gada 26.februāris
2004-20092009-20142014-2021Galerija

Kontakti

Vadošā iestāde:

Ministrija Vārds Uzvārds Struktūrvienība, amats Tālrunis E-pasts
Finanšu ministrija Inga Vajevska ES fondu investīciju pārvaldības departamenta EEZ, Norvēģijas un Šveices investīciju nodaļas vadītāja 67083953 inga.vajevska@fm.gov.lv

Prioritārās jomas un atbildīgās starpniekinstitūcijas:

Prioritārā joma Ministrija Vārds Uzvārds Struktūrvienība, amats Tālrunis E-pasts
Vides aizsardzība un Ilgtspējīga attīstība Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija Diāna Stūrmane Investīciju uzraudzības departamenta Ieviešanas sistēmas kontroles nodaļas vadītāja 66016761 diana.sturmane@varam.gov.lv
Eiropas kultūras mantojuma saglabāšana Kultūras ministrija Kristīne Strazdīte ES fondu departamenta vecākā referente ārvalstu finanšu jautājumos 67330236 Kristine.Strazdite@km.gov.lv
Veselība Veselības ministrija Inese Andersone Budžeta un investīciju departamenta Finanšu analīzes un investīciju koordinācijas nodaļas vadītāja 67876187 Inese.Andersone@vm.gov.lv
Bērni ar īpašām vajadzībām (bērni invalīdi) Labklājības ministrija Emīls Pūlmanis Bērnu un ģimenes politikas departamenta EEZ un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta eksperts 67021590
26896748
Emils.Pulmanis@lm.gov.lv
Cilvēkresursu attīstība un izglītība Izglītības un zinātnes ministrija Guna Ailte Politikas koordinācijas departamenta Starptautisko lietu un finanšu instrumentu nodaļas vecākā referente 67047968 Guna.Ailte@izm.gov.lv
Šengena Iekšlietu ministrija Jānis Zvilna Eiropas lietu un starptautiskās sadarbības departaments, Starptautisko projektu koordinācijas nodaļa, vecākais referents 67219504 Janis.Zvilna@iem.gov.lv
Tieslietas un Tehniskā palīdzība acquis communautaire ieviešanai Tieslietu ministrija Valdis Pusvācietis Projektu departaments, Plānošanas un kontroles nodaļas vecākais referents 67036849 valdis.pusvacietis@tm.gov.lv
Reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija Solvita Ciganska Attīstības instrumentu departaments, Nacionālo un ārvalstu atbalsta instrumentu nodaļa, vadītāja 67026547 Solvita.Ciganska@varam.gov.lv

Programmas un grantu shēmas:

Nosaukums Apsaimniekotājs Vārds Uzvārds Struktūrvienība, amats Tālrunis E-pasts
Valsts un privātās partnerības attīstības veicināšana Latvijā Latvijas investīciju un attīstības aģentūra Inta Prauliņa Struktūrfondu ieviešanas departamenta Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta programmas vienības projektu vadītāja 67039405 inta.praulina@liaa.gov.lv
Pārrobežu sadarbība Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija Solvita Ciganska Attīstības instrumentu departaments, Nacionālo un ārvalstu atbalsta instrumentu nodaļa, vadītāja 67026547 Solvita.Ciganska@varam.gov.lv
Akadēmiskie pētījumi Valsts izglītības attīstības aģentūra Larisa Vaļte Vadības un ārējās sadarbības departamenta Starptautiskās sadarbības programmu nodaļas vadītāja 67785469 Larisa.Valte@viaa.gov.lv
Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un integrācijas veicināšana sabiedrībā Sabiedrības integrācijas fonds Alda Sebre Projektu nodaļas vadītāja 67078204 Alda.Sebre@lsif.lv
Vides politikas integrācijas programma Latvijā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija Raivo Kallions Projektu ieviešanas departamenta direktora vietnieks 67026407 raivo.kallions@varam.gov.lv

Īpašās atbalsta formas:

Nosaukums Apsaimniekotājs Vārds Uzvārds Struktūrvienība, amats Tālrunis E-pasts
NVO fonds Sabiedrības integrācijas fonds Alda Sebre Projektu nodaļas vadītāja 67078204 Alda.Sebre@lsif.lv
Projektu sagatavošanas fonds Sabiedrības integrācijas fonds Jeļena Šaicāne Programmu uzraudzības nodaļas vadītāja 67078209 Jelena.Saicane@lsif.lv
Stipendiju grantu shēma Valsts izglītības attīstības aģentūra Larisa Vaļte Vadības un ārējās sadarbības departamenta Starptautiskās sadarbības programmu nodaļas vadītāja 67785469 Larisa.Valte@viaa.gov.lv
Īstermiņa ekspertu fonds Valsts reģionālās attīstības aģentūra Ģirts Lejiņš Projektu vadītājs 67079032 Girts.Lejins@vraa.gov.lv
Tehniskās palīdzības fonds Finanšu ministrija Dana Lasmane Eiropas Savienības fondu uzraudzības departamenta Eiropas Sociālā fonda uzraudzības nodaļas vadītājas vietniece 67083812 Dana.Lasmane@fm.gov.lv

Kompetentās nozares ministrijas:

Ministrija Vārds Uzvārds Struktūrvienība, amats Tālrunis E-pasts
Zemkopības ministrija Ainars Nābels-Šneiders Starptautisko lietu un stratēģijas analīzes departamenta Starptautisko lietu nodaļas vadītājs 67027296 Ainars.Nabels@zm.gov.lv
Ekonomikas ministrija Dina Buse ES fondu ieviešanas departamenta ES fondu kontroles nodaļas vadītāja 67013225 Dina.Buse@em.gov.lv
Ārlietu ministrija Gundega Riekstiņa (Šengena) Konsulārais departaments, Šengenas nodaļa, vadītāja 67016228 Gundega.Riekstina@mfa.gov.lv

Pēdējās izmaiņas:
2019.gada 19.jūlijā

© Finanšu ministrija