Trešdiena,
2020.gada 26.februāris
2004-20092009-20142014-2021Galerija

Sūdzību iesniegšana

Sūdzību un informācijas par iespējamajām neatbilstībām finanšu instrumentu līdzfinansētajos projektos iesniegšana

 • Iedzīvotāji iesniegumus var iesniegt personīgi, pa pastu un elektronisko pastu šādās Latvijas institūcijās:

  Vadošajā iestādē – Finanšu ministrijā
  Adrese: Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919
  E-pasts: eeaprojects@fm.gov.lv

  Informāciju par iesniegumu iesniegšanas kārtību un apmeklētāju pieņemšanu Finanšu ministrijā lūdzam skatīt šeit.

  Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā
  Adrese: Smilšu iela 1, Rīga, LV – 19191
  E-pasts: cfla@cfla.gov.lv

  Tiesībsargā
  Adrese: Baznīcas iela 25, Rīga LV-1010
  E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

  Informācijas sniedzējam tiek nodrošināta anonimitāte, jo informācijas sniedzēja personīgie dati tiek uzskatīti par konfidenciālu informāciju un netiek izpausti trešajām personām, tai skaitā tām personām, par kurām tiek sniegta informācija.

  Saskaņā ar Iesniegumu likuma 9.pantu bez iesnieguma iesniedzēja piekrišanas aizliegts izpaust informāciju, kas atklāj viņa identitāti. Ja iesniedzējs nevēlas, lai iesniegumā minētie fakti tiktu izpausti, viņš to norāda iesniegumā.

 • Kā arī iesniegumus var iesniegt pa pastu un elektronisko pastu šādās Donorvalstu institūcijās:

  Finanšu instrumentu birojs (FIB) – donorvalstu izveidots finanšu instrumentu sekretariāts
  Adrese:
  Financial Mechanism Office
  Rue Joseph II, 12-16
  1000 Brussels
  E-pasts: alert-fmo@efta.int

  Norvēģijas vispārējais audita birojs – audita un kontroles institūcija, kas uzrauga FIB
  Adrese:
  P.O. Box 8130 Dep
  0032 OSLO, Norway
  Tālrunis: +47 22 24 10 00
  E-pasts: riksrevisjonen@riksrevisjonen.no

Pēdējās izmaiņas:
2012.gada 10.jūlijā

© Finanšu ministrija